Abel, Louis Gustav Kleffel (1874 - 1932) [no]

Abel, Louis Gustav Kleffel (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/07/2015 13:35:55
06/08/2022 01:08:05
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/341984c2-e9ae-4249-a7e8-50771a271a70 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Abel, Louis Gustav Kleffel
Norwegian bokmål

First name
Louis Gustav Kleffel
Norwegian bokmål

Last name
Abel
Norwegian bokmål

Birth
1874

-Time
1874
Death
1932

-Time
1932
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Kristiania 05.08.1874, d. i Oslo 28.01.1932. Sønn av Hans Holtermann A. og Louise Doris Sophie Pauline Kleffel. G. med Ella Catharina Siewers. Grosserer, overtok sin fars forretning 1898 sammen med broren Gustav. Var direktør for Abels Kunstforlag, som ble utskilt fra bedriften.

Virkested:
1898-?: Oslo

Norwegian bokmål

Reference
Kilder: Norske fotosamlinger, 1989
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
13

-Id
13
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004790

-Id
021036004790
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål