2360 RINGSAGER [no]

2360 RINGSAGER (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/33dad34d-82ab-47ed-877f-39576abd7498 | RDF/XML | JSON-LD
Name
2360 RINGSAGER
Norwegian bokmål

Alternative name
RINGSAGER
Norwegian bokmål

Code
2360
History

RINGSAGER poståpneri, i Ringsager prestegjeld, Hedemarken fogderi, under Christiania postkontor, sees først i en fortegnelse fra 1808 over poståpnerier som da skal forsynes med nytt segl grunnet kongeskifte (Christian VII døde Fredrik VII overtok).

Opprettelsen som offentlig poståpneri kan ikke bekreftes. I 1835 var post- åpneriet beliggende på gården Steen.

Ved Kgl.res. 20.2.1852 bestemmes å opprette en ukentlig bipost mellom Hamar og Lillehammer. Posten ble satt i forbindelse med hovedposten mellom Christiania og Trondhjem over Hamar -- Elverum og Kvikne og skulle befordres i den tid av året da det ikke ble sendt post med dampskipene på Mjøsa.

Poståpneriet ble fra 1.1.1886 lagt under Hamar postkontor. Sirk. 29, 10.12.1885.

Navnet ble fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet RINGSAKER.

Poståpneriet flyttet 1.7.1897 til jernbanestasjonen, og navnet ble samtidig endret til TANDE. Sirk. 27, 30.6.1897.

Navnet igjen endret tilbake til RINGSAKER fra 1.11.1913. Sirk. 48, 20.10.1913.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 7.11.1988 endret til RUDSHØGDA. Sirk. 37, 7.11.1988. (Tidligere Rudshøgda, ved jernbanestasjonen Rud, ble lagt ned fra 1.11.1964.)

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 242 (ca.1855/56) og fikk tilsendt datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver den 6.1.1859.

(2360)
Poståpnere/styrere:
Den/de som først ordnet med posten, er ukjente.
En timeseddel fra 1834 er attestert av Steen, som var mulig poståpner da.
Senere er også notert en landh. Steen, men ingen dato.
Stasj.holder Lars Ingberg 1.4.1870 (død 16.7.1872).
Landh. Martin Johannessen 19.7.1872. (På Eriksrud.)
Gårdbr. Iver Christiansen Øhre 1.1.1874. (På Lille-Ringsager.)
Stasj.mester Chr. Røhne 1.7.1897.
Stasj.mester Joh. Madsen 26.5.1909.
Telegr.bestyrer Eneby midlertidig fra 1.10.1913.
Stasj.mester Ludvik Jensen 15.1.1914 (f. 1861).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 1.4.1929.
Klara Stensrud 1.2.1949 (f. 1901).
Ruth Skjefstad midlertidig fra 15.2.1954.
Poståpner Harald Gjemsø midlertidig fra 1.2.1955 (f. 1901).
Igjen overtatt av Norges Statsbaner fra 1.2.1956.
Else Alvida Bakken kst. 1.10.1965 (f. 1933).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1854 1872 1881 1890 1903 1908 1913 1.7.1913 1.10.1913 1917
Spd. 80 100
Kr 720 500 600 700 800 850 800 1100

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166440727

-Id
021166440727
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål