Chökyi Nyima, Thubten (1883 - 1937) [sv]

Chökyi Nyima, Thubten (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Thubten Chökyi Nyima var den nionde inkarnationen av Panchen Lama i Gelug-sekten i den tibetanska buddhismen. 1888 erkändes han som Panchen Lama och fördes till Trashilünpo i Shigatse. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:24
28/03/2020 04:59:17
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/33a5dd93-7f97-4d70-986a-1599647a3b4b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Chökyi Nyima, Thubten
Swedish

First name
Thubten
Swedish

Last name
Chökyi, Nyima
Swedish

Title
Panchen Lama

-Title
Panchen Lama
Swedish
Description
Thubten Chökyi Nyima var den nionde inkarnationen av Panchen Lama i Gelug-sekten i den tibetanska buddhismen. 1888 erkändes han som Panchen Lama och fördes till Trashilünpo i Shigatse.
Swedish

Wikipedia

Birth
1883

-Time
1883
Death
1937

-Time
1937
Biography

Thubten Chökyi Nyima var den nionde inkarnationen av Panchen Lama i Gelug-sekten i den tibetanska buddhismen. 1888 erkändes han som Panchen Lama och fördes till Trashilünpo i Shigatse. 1901 träffade han under två dagar den ryske munken Agvan Dorzjijev, som han gav undervisning i buddhismen. 1903 förde han samtal med den brittiske ämbetsmannen och tibetologen Charles Alfred Bell om den politiska situationen i Tibet. 1907 lärde han även känna Sven Hedin. Efter det att den brittiska militärexpeditionen under Francis Younghusband tvingat Dalai Lama att fly Tibet 1904 blev Panchen Lama den högsta politiska och religiösa auktoriteten i Tibet och Qing-regeringen försökte uppmuntra Panchen Lama att ta över Dalai Lamas roll som Tibets härskare. Panchen Lama vägrade dock att ersätta Dalai Lama, men spelade en viktig roll fram till dess att Dalai Lama återvände till Tibet på 1910-talet. 1924 hamnade Panchen Lama i konflikt med Dalai Lama, som försökte beskatta Panchen Lamas ägor för att finansiera Tibets försvar. Konflikten ledde till att Panchen Lama flydde till Inre Mongoliet,[1] där han upprättade nära kontakter med Kinas regering. Han lyckades aldrig återvända till centrala Tibet och avled i Kyegundo (Amdo) 1937. (wikipedia, 2012-12-18)

Swedish

Carlotta-SMVK
2094476

-Id
2094476
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461097
-Id
021037461097
-System
DigitaltMuseum