4916 BORØEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 4916 BORØEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:37:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/33456790-4cb6-4ebf-bba9-248cd7d77d12 | RDF/XML | JSON-LD
Name
4916 BORØEN
Norwegian bokmål

Alternative name
BORØEN
Norwegian bokmål

Establishment
16/08/1866 Tvedestrand (Kommune) [no], , ,

-Time
16/08/1866
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/12/1995

-Time
31/12/1995
Code
4916
Type
Norwegian bokmål

History

BORØEN poståpneri, i Dyngø, Dybvåg prestegjeld, Nedenes fogderi, under Tvedestrand postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 16.8.1866, med virksomhet fra 1.10.1866. Sirk. 17, 7.9.1866. Med 3 ganger ukentlig bipostrute til/fra Tvedestrand i den tid posten befordres over land.Navnet ble fra 1.10.1921 endret til BORØY. Sirk. 53, 23.9.1921.Fra 1.5.1971 lagt under Arendal postkontor. Sirk. 14, 12.3.1971.Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble poståpneriet betegnet underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.4916 BORØY postkontor ble nedlagt fra 1.1.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 33, 14.12.1995.(4916)

Poståpnere/styrere:

Skolelærer Ole Pedersen 1.10.1866.

Stasj.best. Agnes Christensen 1.10.1877.

Stasj.best. Anna L. Lysgaard 1.4.1879.

Stasj.best. frk. Hulda Marie Grøntoft 1.9.1883.

Fhv. skipsfører N. P. Mogensen 12.12.1890.

Birgitta Mogensen kst. 7.6.1903.

Thora Gunhild Thorsen 19.9.1903.

Frk. Karin Ulstrup 10.5.1907 (f. 1878).

Anna Marie Andersen (Andreassen) 1.10.1936 (f. 1911).

Postass. Marit Strandene 1.3.1974 (f. 1952).De første kjente årlige poståpnerlønninger:1866 1874 1898 1902 1917

Spd 30 60

Kr 700 800 900Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 16/08/1866 31/12/1995

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
16/08/1866 31/12/1995
--Earliest time
16/08/1866
--Latest time
31/12/1995
DigitaltMuseum
021166441775

-Id
021166441775
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål