Patrullbåt typ Hugin [sv]

Other languages: Patrullbåt typ Hugin (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Klass inom svenska marinen bestående av sexton patrullbåtar sjösatta 1977-1981. [sv]
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/33331e51-89f3-46ad-84b8-8ffc437d37af | RDF/XML | JSON-LD
Name
Patrullbåt typ Hugin
Swedish

Alternative name
Huginklass (patrullbåt)
Swedish

Description
Klass inom svenska marinen bestående av sexton patrullbåtar sjösatta 1977-1981.
Swedish

Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
36,6
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
6,3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish