Vocational education Place holder

Fagskoleutdanning (norwegian bokmål), Fagskuleutdanning (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:12:23
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/fagskoleutdanning
Label
Vocational education
English

Fagskoleutdanning
Norwegian bokmål

Fagskuleutdanning
Norwegian nynorsk

Not used label
Teknisk fagskole
Norwegian bokmål

Teknisk fagskule
Norwegian nynorsk

Broader concept
     Higher education
English

Note
Korte yrkesrettede utdanningar som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og som har et omfang tilsvarende minimum et halvt studieår og maksimuim to studieår.
Norwegian bokmål

Korte yrkesretta utdanningar som byggjer på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse, og som har eit omfang tilsvarande minimum eit halvt studieår og maksimuim to studieår.
Norwegian nynorsk