Lund, Olaf Andreas (1874 - 1933) [no]

Lund, Olaf Andreas (norwegian bokmål)

Afrikaregisteret (Norsk Maritimt Museum) [no]

Description
Norsk vernepliktig sekondløytnant som tok tjeneste i Fristaten Kongo og Belgisk Kongo i fire perioder fra 1896 til 1911 [no]
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
espen.waehle@marmuseum.no [no]
License
Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår (CC BY-NC-SA) [no] applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
30/10/2020 21:47:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/328e095e-6e56-46b8-8a08-ce720d586838 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lund, Olaf Andreas
Norwegian bokmål

First name
Olaf
Norwegian bokmål

Middle name
Andreas
Norwegian bokmål

Last name
Lund
Norwegian bokmål

Title
Distriktskommisær av 1. klasse

-Title
Distriktskommisær av 1. klasse
Norwegian bokmål
Description
Norsk vernepliktig sekondløytnant som tok tjeneste i Fristaten Kongo og Belgisk Kongo i fire perioder fra 1896 til 1911
Norwegian bokmål

Birth
31/08/1874
Kjeo

-Time
31/08/1874
-Dating comment
Kjeo
Norwegian bokmål
Death
28/03/1933
Schaerbeek, Brussel, Belgia

-Time
28/03/1933
-Dating comment
Schaerbeek, Brussel, Belgia
Norwegian bokmål
Life role
-Life role

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Norsk vernepliktig sekondløytnant fra HMK Garde (trenkorpset) som tok tjeneste i Fristaten Kongo (EIC) fra 6. september 1896 til 10. oktober 1899 og deretter i flere perioder til 1911. Han ble antatt som løytnant og forfremmet til kaptein i første periode, selv om hans innsats i Dhanis-ekspedisjonen ikke var mye å skryte av. I sin annen periode fra mars 1900 ble han sendt til krondomenet. Han var i permisjon fra mai 1903 og vendte tilbake til Kongo 14. mars 1904 som sonesjef i omkring Lac Leopold II (Lac Mai-Ndombe). Han arbeidet også i Ituri der han slo ned Wabudu-opprøret. På denne tiden ble han oppnevnt til militærtribunalet i regionen og gjennom et hardt styresett øket områdets inntjeningsevne fra naturgummi. Hans fjerde periode startet 5. desember 1907, da ble han utnevnt til distrikskommisær av 1. klasse i Aruwimi. Han stod i jobben i 4 år før han i 1911 returnerte til Belgia og giftet seg. Men utferdstrangen var der fremdeles. Han kjøpte og drev et stykke land i Argentina. Deretter bestyrte han i tre år et belgisk plantasjekompani på Sumatra, for så å gjøre samme på Haiti – for det norske selskapet Trans Oceanic Trading. På midten av 1920-tallet slo han seg ned i Schaerbeek like utenfor Brussel, hvor han også døde etter et langt og smertefult sykeleie, med en sykdom han pådro seg i Kongo. Han ble tildelt den kongelige Løveorden og Kronens orden for sin innsats. Lund har donert en av de største Kongosamlingene til Etnografisk Samling, Universitetetets Kulturhistoriske Samling, Oslo - omkring 400 gjenstander. Han har også donert zoologiske preparater Zoologisk museum, Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. I tillegg hadde Lund med seg to pygméskjelett fra Ituri. Det ene skjenket han til et museum i Brussel. Det andre ble liggende tre måneder på Etnografisk Museum (nå Etnografisk Samling), før vaktmester Bjørkli ved universitetets anatomiske institutt hentet det. Databasene på Universitetets Kulturhistoriske Museum kan søkes på nett, men de har beklageligvis ikke lagt inn innsamlerne som søkeord.

Norwegian bokmål

Related to
-Other actor
-Specification
Samtidig i krondomenet
Norwegian bokmål
-Other actor
-Specification
medlem
Norwegian bokmål
Activity
Democratic Republic of the Congo (Country), Kongostaten, Belgisk Kongo [no],
Kongostaten, Belgisk Kongo

-Place reference
Democratic Republic of the Congo (Country), Kongostaten, Belgisk Kongo [no],

-Description
Kongostaten, Belgisk Kongo
Norwegian bokmål
Reference
Abel, Fr. 1914. «Olaf Andreas Lund». I Den norske hær og flaate II, Fastlønnede og fhv. fastlønnede i krig tjenestepligtige officerer 1ste jan. 1914, 119. Oslo: Abels kunstforlag
Norwegian bokmål

Arichives Diplomatiques, Ministère belge des affaires étrangères, Brussel Fonds Ministère des Colonies, Fonds Gouvernement Générale de Léopoldville, Affaires Indigènes et Main d’Ouvre, (AIMO) (1766); Aruwimi 1908; No. 24, Rapport politique Sept. 1908; Rapport mensuel sept 1908.
Norwegian bokmål

Aubert VM (Bille) 1908: Breve fra Kongo og andenstedsfra (af Bille) Kristiania: Aschehoug, 6, 9
Norwegian bokmål

Coosemans, Marthe. 1952. ‘Lund (Olaf-Andreas)’. In Biographie Colonial Belge, 3:col. 573. Bruxelles: Académie Royale des Sciences Coloniales.
Norwegian bokmål

Godøy, Bjørn. 2010. Solskinn og død. Nordmenn i Kong Leopolds Kongo. Oslo: Spartacus, s. 10, 101, 102, 118, 137, 139, 157, 166, 178-198, 216
Norwegian bokmål

Jenssen-Tusch, Harald. 1902. Skandinaver i Congo. Svenske, norske og danske mænds og kvinders virksomhed i den uavfhengige Congostat. København: Gyldendalske Boghandel - Nordisk Forlag, s. 467, 468*, 502, 619, 623-24
Norwegian bokmål

Les archives africaines, Ministère belge des affaires étrangères, Brussel RM RM 1813
Norwegian bokmål

Lütken, Otto. 1928. Mozuris Gud. Roman fra Congo. Københa: Gyldendal
Norwegian bokmål

Morgenbladet, 1. september 1898
Norwegian bokmål

Musée d'Afrique Centrale, Tervuren, collection Lund. objets, DE 106
Norwegian bokmål

Musée d'Afrique Centrale, Tervuren, collection Lund. photographies, Lund 1910 APH 13979-13992
Norwegian bokmål

Rigsarkivet, Slotsholmen, København: 1030-001 C.F. Schiöpffes Samlinger vedrørende Danske som officerer i fremmed krigstjeneste 1815-1965 681-741 boks[?] 40
Norwegian bokmål

Rigsarkivet,København 1030-001 C.F. Schiöpffes Samlinger vedrørende Danske som officerer i fremmed krigstjeneste 1815-1965, D.S.O.-I.F.K. H. Nr. 707 Hansen, Hans Christian, 681-741 boks[?] 40
Norwegian bokmål

Schiøtz, J. 1917. ‘Lund, Olaf Andreas’. In Den norske hær og flaate II, Ulønnede og fhv. ulønnede officerer 1ste januar 1917, 2:74. Oslo: Abels kunstforlag.
Norwegian bokmål

Studentene fra 1891. Biografiske oplysninger samlet til jubileet i 1916, Kristiana: Grøndahl og søn Bogtrykkeri: /1, 111.
Norwegian bokmål

Tygesen, Peter, og Espen Wæhle. 2007. Kongospor: Norden i Kongo, Kongo i Norden. Oslo: Universitetets Kulturhistoriske Museer.
Norwegian bokmål

Wæhle, Espen. 2020. «De første norske leiesoldatene i Kongo». I Maskespillet i Kongo. Hvordan løslatelse av to norske leiesoldater ble et nasjonal anliggende, redigert av Marta Tveit, 14–49. Oslo: Frekk forlag.
Norwegian bokmål

Web reference
-Text
Omtale i belgisk koloni-biografi
Norwegian bokmål
-Text
Lenke til Universitetets Kulturhistoriske Museers Kongo-samlng
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021038365246
-Id
021038365246
-System
DigitaltMuseum