Emissions permit Place holder

Utslippstillatelse (norwegian bokmål), Utsleppsløyve (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:31
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/utslippstillatelse
Label
Emissions permit
English

Utslippstillatelse
Norwegian bokmål

Utsleppsløyve
Norwegian nynorsk

Not used label
Utslippsløyve
Norwegian bokmål

Utsleppsløyve
Norwegian nynorsk

Broader concept
Note
**
Norwegian bokmål

Løyve til å sleppe ut stoff, væske eller gass som kan vere forureinande. Eigar pliktar å søke kommunen om løyve til utslepp av avløpsvatn frå bustadhus, hytter, turistbedrifter og liknande.
Norwegian nynorsk