Published
Status

URI
http://kulturnav.org/316e7425-8f83-41be-b452-d11cba036d54 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Amnehäll, Jan
Swedish

First name
Jan
Swedish

Last name
Amnehäll
Swedish

Birth
06/07/1950

-Time
06/07/1950
Biography

Jan Amnehäll, intendent, Världskulturmuseet. Amnehäll började vid Göteborgs etnografiska museum (GEM) vilket 1999 blev en del av Världskulturmuseet som i sin tur ingick i Statens museer för världskultur. Han gick i pension 2017.

Swedish

Web reference
-Text
Jan Amnehäll, Linked-In
Swedish
Carlotta-SMVK
1821610
-Id
1821610
-System
Carlotta-SMVK