1735 Nytt VARTEIG (Poståpneri) [no]

1735 Nytt VARTEIG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3160737c-fdf5-4dd1-a86a-db8f52ed5c80 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1735 Nytt VARTEIG
Norwegian bokmål

Alternative name
Nytt VARTEIG
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/03/1886
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/06/1995

-Time
30/06/1995
Code
1735
Type
Norwegian bokmål

History

Nytt VARTEIG poståpneri, i Varteig herred, Ide og Marker fogderi, Smaalenene amt, under Sarpsborg postkontor, ble ved Kgl.res. 9.1.1886 opprettet fra 1.3.1886 med 3 ganger ukentlig bipostrute til/fra Ise poståpneri. Sirk. 4, 2.3.1886.
Det tidligere Varteig Jernbanestation poståpneri fikk fra 1.2.1886 navnet Ise.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 1735 VARTEIG, i Sarpsborg postområde, ble lagt ned fra 1.7.1995. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 14, 7.6.1995.

Poståpneriet overtok det 2-rings datostempel som det tidligere Varteig (nå Ise) hadde.

(1735)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Anders Olsen Sælid 1.3.1886 (f. 1835).
Herredskass. Rikard Andersen Sælid 28.11.1901 (f. 1862).
Overtatt av Telegrafverket fra 1.5.1932, ved stasj.holder Westgaard.
Stasj.holder Aashild Kristine Westgaard (Bergby) 1.7.1956 (f. 1916). Hun sluttet offisielt 1.7.1983, men hadde tjenestefri fra 1.2.1982 med postkass. Eldbjørg Hereide Bergerud som vikar (f. 1953) og posteksp.D Rita Øby fra 1.12.1982 (f. 1963).
Postkass. Eldbjørg Hereide Bergerud 1.9.1983 (f. 1953).
Postkass. Bente Irene Lyngsmo Rønning 1.3.1987 (f. 1953).

De første årlige poståpnerlønninger:

1886 1889 1893 1896 1902 1906 1911 1914 1917
Kr 80 100 140 200 280 300 350 400 450

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/03/1886 30/06/1995

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/03/1886 30/06/1995
--Earliest time
01/03/1886
--Latest time
30/06/1995
DigitaltMuseum
021166440529

-Id
021166440529
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål