Talle, Otto Sjurson (1875 - 1956) [no]

Other languages: Talle, Otto Sjurson (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:11:23
08/06/2024 05:42:55
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/3118e362-41c4-4540-874a-9b604e872e1f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Talle, Otto Sjurson
Norwegian bokmål

First name
Otto Sjurson
Norwegian bokmål

Last name
Talle
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1875

-Time
1875
Death
1956

-Time
1956
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Luster 26.04.1875, død 09.04.1956. Sønn av Sjur T. og Malene Søvde, g. 20.6.1906 m. Guro Næss, datter av Susanne og Hans N., 2 sønner, 2 døtre. Utlært i Bergen, startet eget firma der i 1894 som opphørte i 1910. Fra 1904 ble han medinnehaver av svogeren Selmer Norlands forretning (etablert 1901), fra 1908 eneinnehaver. Ca. 1903 hadde han også "Norrøna Atelier". Atelieradressen hans var i årene 1903-10 Strandgaden 36. Randi Arnesen, som hadde vært Talles medarbeider overtok ca. 1915/16 atelieret i Strandgaden og brukte firmabetegnelsen "Otto Talles Eftf., Randi Arnesen". Hun flyttet senere til Torvet 13. Fra 1916 drev Talle sammen med Norland "Selmer Norland & Co. i Christiania m. adr. Torvet 11.
Det ser ut til at Otto Talle også drev fotografvirksomhet i Sogndal først på 1900-tallet. I 1915 overtok han gården sammen med familien sin. Siden dro de tilbake til Bergen, der Otto drev som fotograf til 1938. Da flyttet han hjem til Luster for godt, og bodde på gården til han døde i 1956.

Virkested:
1916: Oslo
1894-1916: Bergen

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Pridlao, nr. 3-1994
Skjema De Heibergske Samlinger 31.10.1997
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2789

-Id
2789
-System
FR
DigitaltMuseum
021036008954

-Id
021036008954
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål