9161 BURFJORD (Poståpneri) [no]

9161 BURFJORD (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:19:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3108721f-1c48-4782-a64a-94de89e41da5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9161 BURFJORD
Norwegian bokmål

Alternative name
BURFJORD
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/04/1908
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9161
Type
Norwegian bokmål

History

BURFJORD poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Gargo, i Kvænangen herred, Tromsø amt, under Tromsø postktr., ble underholdt fra 1.4.1908. Sirk. 17, 28.3.1908.

Etter evakuering grunnet krigshandlingene ultimo 1944 ble virksomheten gjenopptatt i 1945. Sirk. 24, 7.9.1945.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

Ved etableringen av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postktr. C., Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret BURFJORD nytt postnr 9161. Fra samme tid fikk postboksadressatene under 9161 BURFJORD tildelt postnr 9169.

(9090 / 9161)
Poståpnere/styrere:
Ds.eksp. og herredskass. N. Nilsen 1.4.1908 (f. 1856).
Tlf.hjelpebetj. Johan F. Nilsen kst. 1.10.1927 (f. 1905). (Evakuerte 1944.)
Midlt. vikarer 1.5.1952.
Ds.eksp. Kristoffer Borkenhagen 1.3.1953 (f. 1917, død 26.1.1977).
Vikarer 27.1.1977.
Poststyrer Håkon Thomassen vikar 1.10.1981, fast 1.4.1983 (f. 1943).

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1911, da årlig lønn ble satt til kr 100,-, fra 1912 kr 150,-, fra 1913 kr 200,-, fra 1917 kr 300,-.

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/04/1908 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/04/1908 ?
--Earliest time
01/04/1908
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443780

-Id
021166443780
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål