National Museum of Science and Technology (Museum)

Other languages: Tekniska museet (swedish)

Cultural Heritage Organizations (KulturIT [no])

Description
Tekniska museet, Djurgården i Stockholm, grundat 1923, är ett Science center och Sveriges största tekniska museum. Museet har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet. [sv]
Type
Dataset owner
KulturIT [no] owns the information on this page
Contact information
Dataset forvaltning: kulturnav@kulturit.no [no]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/04/2024 14:20:04
26/03/2021 08:35:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/31051490-41f9-4af5-9bad-22b50fa30a18 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
National Museum of Science and Technology
English

Tekniska museet
Swedish

Description
Tekniska museet, Djurgården i Stockholm, grundat 1923, är ett Science center och Sveriges största tekniska museum. Museet har ett nationellt uppdrag att ansvara för det tekniska och industrihistoriska kulturarvet.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1923

-Time
1923
Type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Focus
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål


Legal form
English

Norwegian bokmål

Swedish

Address
Museivägen 7 Box 27842 115 93 Stockholm Sverige (Land) [sv] - Deprecated

-Address
Museivägen 7
-Address (2)
Box 27842
-Postal code
115 93
-Postal place
Stockholm
-Country
Swedish
Place reference
Stockholms län (Län) [sv], Östermalm [sv], Museivägen 7, 115 27 Stockholm, Sverige [sv]

-Place
-Specified
Östermalm
Swedish

-Place (text)
Museivägen 7, 115 27 Stockholm, Sverige
Swedish
Geodata
59.332527, 18.118815, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.332527
-Longitude (Easting)
18.118815
Web reference
-Text
Om Tekniska museet
Swedish
DigitaltMuseum
S-TEK
-Id
S-TEK
-System
DigitaltMuseum