3770 KRAGERØ (Postkontor) [no]

3770 KRAGERØ (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/31047196-4301-4c23-ba3d-e046461be71e | RDF/XML | JSON-LD
Name
3770 KRAGERØ
Norwegian bokmål

Alternative name
KRAGERØ
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
16/01/1666
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
3770
Type
Norwegian bokmål

History

KRAGERØ
Offentlig opprettelse av poststed er ukjent.

Kragerø ble kjøpstad den 16.1.1666. Samtidig ble det bestemt å opprette en postrute mellom Skien og Kragerø. Det ble trolig da også ordnet med posten i Kragerø. Imidlertid ble det ikke ansatt postbønder med vanlige rettigheter før i 1676, og først i 1780 ble postmesterstillingen eget embete forent med stillingen som veier, måler og vraker.

Kragerø ble antakelig POSTKONTOR i 1676.

Postmesterstillingen ble ved Kgl.res. 23.11.1828 forent med byfogdembetet og atskilt herfra ved Kgl.res. 7.10.1854.

Offentlig lokalpost ble opprettet den 1.7.1890.

Ved innføring av postnummer i Norge fra 16.3.1968 fikk postkontoret KRAGERØ postnr 3770. Postboksadressatene under postkontoret 3770 KRAGERØ ble tildelt postnr 3771.

Ved omorganiseringen av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene underpostkontoret 3770 KRAGERØ tildelt postnr 3791.

Postkontoret fikk sitt første datostempel i 1849 av 1-rings type med antikva bokstaver. I 1855/56 ble også nyttet 3-rings kassasjonsstempel nr 160.

(3770)
Postmestere/postsjefer:
Ifølge "Norges postmestere" er Johan Johnsen notert som først kjente postmester fra 1666.
Christian Hansen Ernst fra 1695. (Postmesteren er identisk med "Neger som ble stukket ned på åpen gate samme år.)
Toller James Wicher i årene 1695--1697.
Toller/veier/måler Jacob Bredesen i årene 1698--1718 (død 1718).
Enke Sophie Mechlenburg (Bredesen) i årene 1718--1719 (f. 1688).
Kaptein Bertel Clausen Bugge i årene 1719--1731 (f. 1678).
Jens Hansen Heegaard i årene 1731--1751 (f. 1697).
Jacob Christensen Biørn i årene 1752--1757.
Kjøpm. Jacob Barth kst. i 1757 (f. 1709, død 1757).
Lars Grefsen fra 1757 til ca 1770.
Kjøpm. og trelasthandler Daniel Barth i årene 1770--1794 (f. 1738, død 1794).
Eksiminatus juris. Poul Terchelsen i årene 1795--1798 (f. 1745).
Kjøpm. Jacob Barth 13.7.1898 (f. 1766, død 15.11.1822).
Toll- og konsumpsjonskass. Johannes Nicolai Kløcker 8.3.1823 (f. 1788).
Poståpner Andreas Michael Munthe 9.5.1825 (f. 1785, død 5.9.1828).
Byfogd Peder Høegh Smith ca 1829 (f. 1791, døde 8.2.1836).
Byfogd Peder Anke Krohn 30.7.1836 (f. 1794).
Byfogd Fredrik Christian Thrane Abel 2.6.1846 (f. 1798).
Kst.postmester Fredrik DÜhrendahl 28.2.1855 (f. 1813).
Salve Gulbrandsen kst. u. ledighet mai--november 1865 (f. 1834).
Betjent Hans Petter Bader 23.9.1865, tiltrådt 1.11.1865 (f. 1824).
Postmester Søren Sørenssen 1.1.1904 (f. 1851). Hadde grunnet sykdom tjenestefri fra 15.4.1912 til han døde 23.1.1913, med posteksp. Johan Sørenssen som midlertidig stedfortreder og under ledighet fra 23.1.1913.
Postmester Anders Jørgensen 1.4.1913 (f. 1858).
Posteksp. Ludvig Johannesen Fosse, midlertidig kst. under ledighet 1.7.1928 (f. 1888).
Postmester Ingar Schiøtz kst. 1.8.1928 (f. 1873), tiltrådt 1.12.1928, med posteksp. L. J. Fosse som midlertidig styrer.
Postfullm.II Ludvig Johannesen Fosse midlertidig kst. under ledighet fra 1.2.1942 (f. 1888).
Postfullm. I Peter Christoffer Schmidt 1.5.1946 (f. 1881), tiltrådt 1.8.1946, med posteksp. Peter Andreas Baann (f. 1894) som midlertidigstyrer.
Postfullm.II Ludvig Johannesen Fosse 1.4.1949 (f. 1888).
Førstesekr. Håkon Olav Riegels 1.9.1958 (f. 1901).
Postfullm.I Johannes Martinius Johnsen 1.10.1961 til 1.8.1970 (f. 1903).
Vikarer fra 1.8.1970.
Postmester Jørgen Hafskjold 1.9.1971 (f. 1923).
Kons. Kjell Christian Christoffersen 1.1.1989, fast 1.6.1990 (f. 1944).
Postmester Anders Løkken fra 1.4.1993.
Postmester Anders Løkken 1.6.1998.
Postmester (i vikariat) Kjersti Røneid Larsen 1.2.2001.
Årlig postmesterlønn var i 1719 30 Rdl., i 1855 360 spd., i 1857 + 240 spd., i 1866 500 spd. og i 1877 kr 2.480,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 16/01/1666 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
16/01/1666 ?
--Earliest time
16/01/1666
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441296

-Id
021166441296
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål