Published
Status

URI
http://kulturnav.org/30f5ac49-3dad-4ff1-849c-62df468d2420 | RDF/XML | JSON-LD
Label
solarization (photography)
English

solarisatsioon
Estonian

Alternative label
edge reversal (solarization)
English

reversal (edge reversal)
English

solarisation (photography)
English

Scope note
Tone reversal in photographs caused by massive overexposure of the photographic emulsion to light. True solarization rarely occurs in modern emulsions, and is most commonly seen in early daguerreotypes. For the similar effect that occurs with exposure of negatives or emulsions to bright light during development, rather than at the moment of camera exposure, as was used by the Surrealists, use "Sabattier effect."
English

Foto värvitoonide vastupidiseks muutumine, mille põhjuseks on emulsiooni liigne valgustamine. Tõeline solarisatsioon tekib tänapäevastes emulsioonides harva ning seda esineb kõige sagedamini varajases dagerrotüüpias. Sarnase efekti puhul, mis tekib negatiivide või emulsioonide kokkupuutel intensiivse valgusega ilmutusprotsessi käigus, mitte säritamise ajal, nagu seda kasutasid sürrealistid, kasutage terminit "pseudosolarisatsioon".
Estonian

Broader concept
English
English
                         photographic techniques
English
                              <photographic processing and presentation techniques> - Guide term
English

Exact match
http://vocab.getty.edu/aat/300135005
solarization (photography)
English

-Text
"solarisatsioon" - Eesti keele sõnaraamat 2019. https://sonaveeb.ee
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300135005 February 27, 2019 9:38:53 AM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300135005 27.02.2019 09:38:53
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300135005 2019-02-27 09:38:53
Swedish