Published
Status

URI
http://kulturnav.org/30f29feb-2fb3-4fd8-8f8d-67a3928a3c5a | RDF/XML | JSON-LD
Label
microphotography
English

mikrofotograafia
Estonian

Alternative label
micrography (photomicrography)
English

photomicrography
English

Scope note
Techniques to photograph subjects that can be viewed only with the aid of a microscope or other magnifier. For the production and use of microforms generally, use "micrographics."
English

Tehnikad (meetodid) fotode tegemiseks objektidest, mida saab vaadata ainult mikroskoobi või muu suurendava seadme abil. Mikrovormide tootmise ja kasutamise kohta kasutage terminit "mikrograafia".
Estonian

Broader concept
English
English
                         photographic techniques
English
                              <photographic processing and presentation techniques> - Guide term
English

English
English
                         photographic techniques
English
                              picture-taking techniques
English

-Text
"mikrofotograafia" - Eesti keele seletav sõnaraamat. Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2009.
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300053550 February 27, 2019 9:32:53 AM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300053550 27.02.2019 09:32:53
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300053550 2019-02-27 09:32:53
Swedish