twill

Other languages: kypert (norwegian bokmål), kypert (swedish), toimikas (finnish), kipper (danish), vaðmál (icelandic), sergé (french), köperbindung (german)

Textile technical terminology (Textilmuseet [sv])

Description
En av de tre grundbindningarna, karaktäriserad av att bindepunkterna för varje inslag förflyttas en tråd åt sidan och bilda diagonallinjer. Rapporten består alltid av samma antal varp som inslagstrådar, minsta i antalet är tre (treskaft). En kypert kan definieras med siffror, vilkens summa ger rapportens trådantal. Första siffran betecknar det anslag inslagstrådar över vilka en varptråd flotterar, andra siffran det anslag inslagstrådar samma varptråd passerar under o.s.v. Ex.: sv no kypert 3/... En av de tre grundbindningarna, karaktäriserad av att bindepunkterna för varje inslag förflyttas en tråd åt sidan och bilda diagonallinjer. Rapporten består alltid av samma antal varp som inslagstrådar, minsta i antalet är tre (treskaft). En kypert kan definieras med siffror, vilkens summa ger rapportens trådantal. Första siffran betecknar det anslag inslagstrådar över vilka en varptråd flotterar, andra siffran det anslag inslagstrådar samma varptråd passerar under o.s.v. Ex.: sv no kypert 3/1 eng 3/1 twill, ty K3/1 = fyrskaftad kypert med varpeffekt på den sida beskrivningen avser. sv no kypert 3.1.1.1., en 3.1.1.1. twill, ty K 3/1/1/1 = sexskaftad graderad kypert. I Frankrike förekommer tre olika skrivsätt. Siffrorna åtskiljas antingen av ordet "lie"(binder) och kommatecken, eller av punkter. I båda fallen återge sifrorna endast flotteringar, respektive bindningar inom rapporten: "sergé 3 lie 1, 1, lie 1", eller "sergé 3.1.1.1." Vill man ange, vad som är varp, och vad som är inslag, skrivas siffrorna över och under ett horisontellt streck, som då tänkes representera en inslagstråd: XX I Danmark användes sistnämnda system: "kiper XX" = liksidig fyrskaftad kypert, "kiper XX" = oliksidig fyrskaftad kypert. Diagonalernas riktning kan anges med snedstreck: / eller \. Vändning av diagonalerna sker antingen i spets (se spetsinredning) eller med Skarp anslutning. Vändning endast i ena riktningen kallas spetskypert; genom vändningen i både varp- och inslagsriktningen bildas romboidiska mönster: Gåsögon och Diamantkypert. Jfr Korskypert, Bruten kypert, Fyrskaft. [sv]
Dataset owner
Textilmuseet (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
Viktoria Holmqvist, Textilmuseet [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
23/05/2023 08:11:09
02/03/2024 07:55:15
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/30b761ff-96bb-4df6-8515-1049510cb3c8 | RDF/XML | JSON-LD
Label
twill
English

kypert
Norwegian bokmål

kypert
Swedish

toimikas
Finnish

kipper
Danish

vaðmál
Icelandic

sergé
French

köperbindung
German

Alternative label
vaðmálsvend
Icelandic

Description
En av de tre grundbindningarna, karaktäriserad av att bindepunkterna för varje inslag förflyttas en tråd åt sidan och bilda diagonallinjer. Rapporten består alltid av samma antal varp som inslagstrådar, minsta i antalet är tre (treskaft). En kypert kan definieras med siffror, vilkens summa ger rapportens trådantal. Första siffran betecknar det anslag inslagstrådar över vilka en varptråd flotterar, andra siffran det anslag inslagstrådar samma varptråd passerar under o.s.v. Ex.: sv no kypert 3/1 eng 3/1 twill, ty K3/1 = fyrskaftad kypert med varpeffekt på den sida beskrivningen avser. sv no kypert 3.1.1.1., en 3.1.1.1. twill, ty K 3/1/1/1 = sexskaftad graderad kypert. I Frankrike förekommer tre olika skrivsätt. Siffrorna åtskiljas antingen av ordet "lie"(binder) och kommatecken, eller av punkter. I båda fallen återge sifrorna endast flotteringar, respektive bindningar inom rapporten: "sergé 3 lie 1, 1, lie 1", eller "sergé 3.1.1.1." Vill man ange, vad som är varp, och vad som är inslag, skrivas siffrorna över och under ett horisontellt streck, som då tänkes representera en inslagstråd: XX I Danmark användes sistnämnda system: "kiper XX" = liksidig fyrskaftad kypert, "kiper XX" = oliksidig fyrskaftad kypert. Diagonalernas riktning kan anges med snedstreck: / eller \. Vändning av diagonalerna sker antingen i spets (se spetsinredning) eller med Skarp anslutning. Vändning endast i ena riktningen kallas spetskypert; genom vändningen i både varp- och inslagsriktningen bildas romboidiska mönster: Gåsögon och Diamantkypert. Jfr Korskypert, Bruten kypert, Fyrskaft.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Definition
En av de tre grundbindningarna, karaktäriserad av att bindepunkterna för varje inslag förflyttas en tråd åt sidan och bilda diagonallinjer.
Swedish

Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish


French

German

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

Related concept
English

Norwegian bokmål

Swedish


Danish

Icelandic

French

German

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French

German

English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Danish

Icelandic

French


Exact match (internal)
Swedish

English

Swedish

French

German

Spanish

Italian

Portuguese

Greek

Dutch

Serbian

English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Reference
Nordisk textilteknisk terminologi : förindustriell vävnadsproduktion : definitioner på svenska och synonymer på danska, isländska, norska och finska samt på engelska, franska och tyska. Agnes Geijer (ed.), Marta Hoffmann (ed.). Johan Grundt Tanum Forlag (1979).
Swedish