6089 Nytt SANDSHAVN (Poståpneri) [no]

Other languages: 6089 Nytt SANDSHAVN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:38:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/30a967a8-45bb-4a58-85dd-448a4c431a05 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6089 Nytt SANDSHAVN
Norwegian bokmål

Alternative name
Nytt SANDSHAVN
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1891 Sande (Befolket sted) [no], , ,

-Time
01/07/1891
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
6089
Type
Norwegian bokmål

History

Nytt SANDSHAVN poståpneri, i Sandø herred, Søndmør fogderi, under Aalesund postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1891, med bipostrute til/fra Larsnes poståpneri 2 ganger ukentlig i vinterfisketiden (februar--mars), ellers 1 gang ukentlig. Sirk. 16, 25.6.1891.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til SANDSHAMN. Sirk. 53, 23.9.1921.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble tilsendt ved opprettelsen.

(6089)
Poståpnere/styrere:
Landh. og gårdbr. Peder Johannes Koppen 1.7.1891 (f. 1843).
Camilla Koppen Sandvik 14.10.1918 (f. 1896).
Bjarne Hide kst. 1.11.1964 (f. 1941).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var fra 1899 kr 160,-, fra 1902 kr 200,-, fra 1906 kr 300,-, fra 1909 kr 400,-, fra 1914 kr 450,- og fra 1917 kr 550,-.
Fra 1.7.1917 ble det git et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1891 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1891 ?
--Earliest time
01/07/1891
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166442386

-Id
021166442386
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål