Holmer, Nils M. (1904 - 1994) [sv]

Holmer, Nils M. (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Nils M. Holmer, lingvist, född i Göteborg 1904. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:39:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/30a5ff08-599b-4058-9fa0-6ece4464a969 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Holmer, Nils M.
Swedish

First name
Magnus Nils
Swedish

Last name
Holmer
Swedish

Title
amerikanist

-Title
amerikanist
Swedish
lingvist

-Title
lingvist
Swedish
professor

-Title
professor
Swedish
Description
Nils M. Holmer, lingvist, född i Göteborg 1904.
Swedish

Birth
05/02/1904

-Time
05/02/1904
Death
10/06/1994

-Time
10/06/1994
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Nils M. Holmer, lingvist, född i Göteborg 1904. Läste ryska vid Lunds universitet. Studerade sedan i Prag och på Irland. Gjorde fältarbete i Skotland. Efter andra världskriget studerade han Nordamerikanska språk. Han deltog även i två expeditioner med Henry Wassén, 1947 till Panama där de samlade material om Cunaindianerna, och 1955 till Colombia där de samlade material om Chocóindianerna. Han var professor i lingvistik i Lund 1950-1969. Under denna tid bedrev han fältarbete i Australien.

Swedish

Activity
, , Colombia [sv]

-Place reference
, , Colombia [sv]
--Place (text)
Colombia
Swedish
, , Australien [sv]

-Place reference
, , Australien [sv]
--Place (text)
Australien
Swedish
, , Panama [sv]

-Place reference
, , Panama [sv]
--Place (text)
Panama
Swedish
Residence
, , Sverige [sv]

-Place reference
, , Sverige [sv]
--Place (text)
Sverige
Swedish
Carlotta-SMVK
3247993

-Id
3247993
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461433
-Id
021037461433
-System
DigitaltMuseum