Solander, Daniel (1733 - 1782) [sv]

Solander, Daniel (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Daniel Solander, naturforskare, forskningsresande. Linnélärjungen S. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
29/01/2018 07:47:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3095bdc2-44af-4c1d-a611-e47e1889e127 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Solander, Daniel
Swedish

First name
Daniel
Swedish

Last name
Solander
Swedish

Description
Daniel Solander, naturforskare, forskningsresande. Linnélärjungen S.
Swedish

Birth
1733

-Time
1733
Death
1782

-Time
1782
Biography

Daniel Solander, naturforskare, forskningsresande. Linnélärjungen S. flyttade från Uppsala till London 1760, anställdes vid British Museum, blev ledamot av Royal Society 1764 och hedersdoktor i Oxford 1771. Han engagerades tillsammans med Joseph Banks på James Cooks första världsomsegling 1768-71. De omfattande botaniska och zoologiska resultaten av resan förblev opublicerade under S:s livstid. Ett minnesmärke över honom finns vid Botany Bay, s. om Sydney och ett par öar s. om nya Zeeland bär hans namn. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1183112

-Id
1183112
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462112
-Id
021037462112
-System
DigitaltMuseum