Cronstedt, Sigge (1869 - 1958) [sv]

Cronstedt, Sigge (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
13/10/2022 16:43:11
26/11/2022 00:12:53
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/3045fae8-9eeb-46a9-a4d7-9242592ac5d3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Cronstedt, Sigge
Swedish

First name
Sigge
Swedish

Last name
Cronstedt
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
17/07/1869 Karlskrona (Stad) [sv], ,

-Time
17/07/1869
-Place reference
Karlskrona (Stad) [sv], ,
--Place
Death
10/07/1958

-Time
10/07/1958
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: KTH 1890-1892, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1892-1895, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Axel Fritiof Kumlien, Fredrik Lilljekvist och vid Stockholmsutställningen 1897 hos Ferdinand Boberg.
Arkitekt för 19:de allmänna lantbruksmötet i Gävle 1901.
Utställningsarkitekt, bl a i Wien 1910 och i Berlin 1911.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet från 1905.
Egen verksamhet i Stockholm från 1897.

Lärarverksamhet: Lärare inom Christian Science-rörelsen.Resor: Europa, England och USA.

Medlemskap: STF 1897-1922, Svenska Teknologföreningen, sekreterare avd A 1906-1907, 1909.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1901 sid 43, 1901 års utställning i Gävle; ibid år 1901 sid 50, Bergvik & Ala:s sulfitfabrik; ibid år 1903 sid 84, Gustaf Flints nya verkstad, Hedemora; ibid år 1903 sid 86, Villa vid Gävle; ibid år 1904 sid 60, Iggesunds auditorium. Not. av arkitekten; ibid år 1904 sid 124, Biologiska museet, Furuvik.

Verk ett urval:
Byggnader för GDJ (Gävle-Dala Järnväg), bl a ombyggnad och restaurering av Gävle C 1901.
Byggnad för 19:e allmänna lantbruksmötet (utställning) Gävle 1901.
Sturebadet i Stockholm, gårdsöverbyggnad för simhall mm 1903, tillsammans med Hj Molin.
Kyrka i Hagalund, Solna 1905.
Hyreshus, Norr Mälarstrand 34 - Kungsholmstorg 2, Stockholm 1902-1903.
Hyreshus, Kungsholmstorg 4, 6, 8 och 10 - Garvargatan 13, Stockholm 1904-1909.
Hyreshus, Igeldammsgatan 28 och 30, Stockholm 1908-1909.
David Bagares gata 3, Stockholm 1910-1912.
Sjukhus i Nyköping 1911.
Sjukhus i Söderköping 1911.
Tillbyggnad till Sophiahemmet, Stockholm 1913.
Lantbruksutställningar Norrköping 1906, Västerås 1907, Nyköping 1914.
Landsstatshus, Göteborg 1918.
Restaurering Ulriksdals slott 1916, residenset Göteborg 1921.
Kraftverk Avesta 1899, Hagfors och Uddeholm 1930 .
Kraftverk även i Lernbo, Bergvik, Forshult, Krakerud, Skymnäs, Skoga 1899-1943.
Lotsverkets hus på Djurgården, Stockholm.
Villa, Skinnarviksringen 6, Stockholm 1924.
Villor, Villastaden, Gävle.
Falsterbohus hotell.
Badhotell vid Svarta Havet, Ryssland.
Restaurering flera kyrkor och herrgårdar.
Medverkat vid planeringen av Lidingö och Råsunda 1909.
Stadsplan för Mölna, Lidingö, Mörby, Danderyd och för delar av Norrköping.
Kv Lupinen 1, Kungsbäcksvägen 11 i Gävle, 1900.
Kv Violen 4, Kungsbäcksvägen 13 i Gävle 1900.
Disponentvillan Gefle Manufaktur Stigslund i Gävle 1907.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 346.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 35.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974.
Hansson, Brita: Arkitekten Sigge Cronstedt. Uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, HT 1983.
Teknisk tidskrift - afdelning för byggnadskonst, år 1903 sid 19, Simhallen vid Sturebadet, ombyggnad, dekor av Hj Molin; ibid år 1905 sid 44, Förslag ritningar till Konst- och Industriutställningen i Norrköping 1906. Tävling; ibid år 1905 sid 52, Hagalunds kyrka; ibid år 1905 sid 64, Lantbruksmötet i Norrköpings utställning.
Teknisk tidskrift - Arkitektur och dekorativ konst, år 1908 sid 135, Enfamiljshus i Enskede.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Förteckning över arkitekter verksamma i Gälve, bilaga i brev från Birgitta Lundblad. Finns i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
Swedish

Primus
519

-Id
519
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076015

-Id
011034076015
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish