Hjorth, Berndt (1862 - 1937) [sv]

Hjorth, Berndt (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:31
16/10/2021 00:28:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/303164ff-5e22-4aab-a67d-1234032e5df4 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hjorth, Berndt
Swedish

First name
Berndt
Swedish

Last name
Hjorth
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/05/1862 , , Dragfjord [sv]

-Time
30/05/1862
-Place reference
, , Dragfjord [sv]
--Place (text)
Dragfjord
Swedish
Death
20/02/1937 Stockholm (Stad) [sv], ,

-Time
20/02/1937
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Tekniska aftonskola.

Verksamhet: Filare, Mekanisk arbetare och verkmästare 1878-1889.
Egen maskinhandel i Stockholm 1889.
Verkställande direktör i AB B. A. Hjorth & Co, Stockholm från 1899, i AB Enköpings verkstäder från 1914 och i AB Primus.
Ordförande i styrelsen för AB B. A. Hjorth & Co, i styrelsen för Enköpings verkstäder samt i AB Primus..

Andra uppdrag: Fullmäktig i Stockholms handelskammare 1911-1934.
Ledamot av styrelsen för Sveriges allmänna exportförening 1915-1934.
Ledamot av styrelsen för industriellt rättsskydd 1908-1932.
Ordförande i Maskinaffärernas förening till 1923. *

Medlemskap: STF från 1925, Svenska Teknologföreningen.
KSSS, Kungliga Svenska Segelsällskapet, styrelse ledamot och intendent 1908-1912, hedersledamot 1934.

Verk ett urval:
AB Arkitektkontoret/Berndt A Hjorth: sju odaterade ritningar avseende matsalsmöbel och en odaterad ritning med möbleringsplan för Villa Hjorth, kv Ambassadören i Stockholm, 1929. Finns i Arkitekturmuseets arkiv.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 263.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1514.
Swedish

Primus
1523

-Id
1523
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076489

-Id
011034076489
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish