8445 HASSEL [no]

8445 HASSEL (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:19:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/30034c77-006b-4634-82c6-b32452652380 | RDF/XML | JSON-LD
Name
8445 HASSEL
Norwegian bokmål

Alternative name
HASSEL
Norwegian bokmål

Code
8445
History

HASSEL poståpneri sees først i en fortegnelse fra 1808 over poståpnerier som da skal tildeles nytt segl grunnet skifte av konge (Christian VII døde Frederik VII overtok). Opprettelsen som poståpneri er ukjent, men HASSEL nevnes i posthistorien som offisielt poståpneri noe etter 1800.

I 1838 hadde poståpneriet bipostforbindelse til Kirkevaag og deretter til Stegen i hovedpostruten.

I 1842 ble det også opprettet en bipostrute fra Hassel over Bø prestegaard til Øksnes prestegaard.

Fra poststedsfortegnelsen 1848 er navnet endret til HADSEL, og poståpneriet lå da i Hadsel prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Nordland postkontor.

Poståpneriet fikk helårlig virksomhet v/Sirk. 9, 28.11.1855.

Ble lagt under Lofoten posteksp. fra 1.1.1858.

Lagt under under Nordland postktr. fra 1.10.1862 (Namsos fra 1.9.1866).

Poståpneriet, som lå på Steilo, ble fra 15.5.1870 flyttet til gården Gulset (Gulstad)? ved ds.anl. stedet Stokmarknes. Flyttet våren 1872 til Melbo som fra da ble ds.anl.sted. Sirk. 8, 13.3.1872.

Først 1.1.1884 ble navnet endret til MELBO. Sirk. 26, 14.11.1883.

Ble fra 1.7.1884 lagt under Svolvær posteksp. Sirk. 12, 12.7.1883.

Fra poststedsfortegnelsen 1894 er navnet endret til MELBU.

Poståpneriet ble fra 1.10.1912 omgjort til POSTKONTOR. Sirk. 54, 17.9.1912.

Samtidig endres navnet igjen til MELBO. Sirk. 62, 2.10.1912.

Fra 1.10.1937 ble navnet på nytt endret til MELBU. Sirk. 33, 10.9.1937.

Igjen endret til MELBO fra 1.5.1944. Sirk. 9, 19.4.1944.

Endelig til MELBU fra 1.1.1946. Sirk. 37, 21.12.1945.

Postnr 8490 ble tatt i bruk fra 18.3.1968.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 ble postkontoret omgjort til postkontor A., Sirk. 41, 31.10.1973.

Fikk fra 1.10.1988 status av postktr. B under Sortland postktr. Sirk. 31, 19.9.1988.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret MELBU nytt postnr 8445. Fra samme tid fikk postboksadressatene under 8445 MELBU tildelt postnr 8459.

Ifølge "Håndbok over Norske filatelistika" fikk poståpneriet tildelt 3-rings kassasjonsstempel nr 97 (1855/56), og fikk datostempel i 1857 av 1-rings type med antikva bokstaver.

(8490 / 8445)
Poståpnere/styrere/mestere/sjefer:
Sogneprest Peder Dreier nevnes å være den som ordnet posten i 1744 (uoffisielt poststed).
De tidligste poståpnere er ukjente.
En timeseddel fra 1811 er attestert av presten Grønbech, som var mulig poståpner.
I 1824 var også presten poståpner, men det er skrevet at han grunnet sykdom fikk tilsatt en lønnet poståpner (prestene var embedsmenn og fikk ingen lønn for arbeidet med posten).
Gårdbr. J. H. Dreyer (uten tidsangivelse).
Bendix Næss kst. 1.4.1857, fast 2.5.1857.
Skolelærer Anton Hagen kst. 1862.
Gårdbr. Due Solberg kst. 1.1.1863, fast 19.11.1863.
Solbergs enke kst. i 1868.
Gårdbr. Martin Hegglund 1.7.1868 (på Steilo).
Agronom J. R. Schjeldrup kst i 1868, fast 5.5.1870, (på Gulset/Gulstad).
Handelsm. Fredriksen i1871.
Gunhilda Marenssine Fredriksen 9.1.1883.
Handelsm. Chr. Fredriksen 1.2.1893, fast 15.3.1893.
Posteksp.I Stian Gundersen 1.10.1912 (f.1871). Under ledighet ved Gundersens fravær i 3 mnd som postmester i Svolvær fra september 1916 med posteksp. Johan Adolf Arntsen som vikar.
Postass. Øllegaard Sviggum kst. under ledighet 1.12.1916 (f. 1883).
Postflm. Olaf Hagen 1.1.1917 (f.1873).
Posteksp. Ivar Magnussen under ledighet 1.10.1919 (f. 1891).
Posteksp. Samuel Rømce 1.11.1919 (f.1876). Endret etternavnet til Raff i 1923.
Posteksp. Hildur Haug midlt. under ledighet 1.9.1932 (f. 1899).
Kst.postmester Arthur Ingvard Svendsen 1.10.1935 (f.1887).
Posteksp. Terje Brun Svendsen under ledighet 1.1.1946 (f.1916).
Fhv.postmester Carl Ludvig Bjørseth i 1947 (f.1879).
Posteksp. Hildur Haug 1.8.1947 (f.1899, død 3.5.1959).
P.eksp. Terje Brun Svendsen midlt. under Hildur Haugs sykdom fra 16.2.1953, tilsatt 1.9.1959 (f.1916).
Postflm.I Yngvar Brun Svendsen 1.11.1967 (f.1921).
Førstepostsekr. Harald Kristian Eivind Eriksen vikar 1.10.1986 (f.1926).
Postmester Kanum Høyning 1.2.1989 (f.1930).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1854 1860 1870 1878 1888
Spd. 30 60 30
Kr 240 400

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443435

-Id
021166443435
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål