2423 ØSTBY (Poståpneri) [no]

Other languages: 2423 ØSTBY (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:57
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2ffe9a36-a26a-4dac-80e2-2db7ae446e2d | RDF/XML | JSON-LD
Name
2423 ØSTBY
Norwegian bokmål

Alternative name
ØSTBY
Norwegian bokmål

Establishment
20/01/1887 Trysil (Kommune) [no], , ,

-Time
20/01/1887
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
2423
Type
Norwegian bokmål

History

ØSTBY poståpneri, i Trysil herred, Søndre Østerdalen fogderi, under Hamar postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 20.1.1887, med virksomhet fra 1.7.1887. Sirk. 17, 6.7.1887.

Poståpneriet ble fra 1.7.1891 lagt under Elverum postkontor. Sirk. 9, 7.4.1891.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Datostempel av 2-rings vanlig type ble tilsendt ved opprettelsen.

(2423)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Johann Olsen Rønningen 1.7.1887.
Johanne Kilden 15.11.1892.
Gårdbr. Olaus Rønningen 1.7.1895.
Frk. Kristine Presthuus (Galaasen) 1.7.1899.
Olaus Galaasen 1.12.1903.
Kristine Galaasen kst. i 1906, fast 5.6.1906.
Olaf Haugen 12.12.1909.
Frk. Inga Rønningen kst. 27.5.1916 (f. 1884).
Kersti Pladsen kst. 15.9.1916.
Olav Rønningen kst. 1.1.1919 (f. 1890).
Marie Bæk kst. 15.10.1919, fast 15.10.1927 (f. 1892).
Ingebjørg Bekk kst. 1.4.1957, fast 1.8.1957 (f. 1917).
Landpostbud Ole Arild Bovolden 1.3.1984 (f. 1949).

Årlig poståpnerlønn var i 1887 kr 100,-, fra 1898 kr 180,-, fra 1900 kr 350,-, fra 1910 kr 400,-, fra 1912 kr 500,-, fra 1913 kr 600,-, fra 1914 kr 650,- og fra 1917 kr 750,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 20/01/1887 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
20/01/1887 ?
--Earliest time
20/01/1887
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440748

-Id
021166440748
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål