Jensen, Bertinius (1855 - 1891) [no]

Other languages: Jensen, Bertinius (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:56:09
08/06/2024 04:44:39
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2feb9da4-95cb-4f6d-ba07-6c7a6a24b59a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Jensen, Bertinius
Norwegian bokmål

First name
Bertinius
Norwegian bokmål

Last name
Jensen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1855

-Time
1855
Death
1891

-Time
1891
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 14.09.1855 - død 25.07.1891
Født i Stavanger, død s. st. Yngre bror av Erik Jensen, som fra 1869 hadde atelier i Hetlandsgaten. Ble opptatt som kompanjong i "E. & B. Jensen". Fortsatte firmaet i eget navn, "B. Jensen", etter brorens død i 1874. Fra 1882 til 1888 oppholdt han seg i USA, men fortsatte firmaet i samme lokaler etter hjemkomsten, nå som "B. Jensen & Co.".

Virkesteder:
1888 ca-1891: Stavanger; Hetlandsgaten 7
1870 ca-1882: Stavanger; Hetlandsgaten 7

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
839

-Id
839
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006800

-Id
021036006800
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål