Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
28/05/2015 14:13:20
02/07/2022 01:21:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2fb9d56c-68e7-4178-a534-81709dd63f8c | RDF/XML | JSON-LD
Name
VASA
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Measurement
Lengde [no]: 69 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
69
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
Total längd, inklusive bogspröt
Swedish
Lengde [no]: 47,5 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
47,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
Längd över stäv
Swedish
Bredde [no]: 11,7 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
11,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Høyde [no]: 52,5 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
52,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Specification
Från köl till stormastens flaggstångstopp
Swedish
Ordered
Kung Gustav II Adolf skriver kontrakt med skeppsbyggmästare Henrik Hybertsson och Arendt de Groot för att bygga fyra nya skepp, av vilka Vasa blir det första. Material till skeppsbygget köps in.

-Time
16/01/1625
-Dating comment
Kung Gustav II Adolf skriver kontrakt med skeppsbyggmästare Henrik Hybertsson och Arendt de Groot för att bygga fyra nya skepp, av vilka Vasa blir det första. Material till skeppsbygget köps in.
Swedish

Laid down
1626 Stockholm (Kommun) [sv], , Skeppsgården [sv] Skeppsgården (Skeppsvarv) [sv]
Vintern

-Time
1626
-Dating comment
Vintern
Swedish

-Place reference
Stockholm (Kommun) [sv], , Skeppsgården [sv]

--Place
--Place (text)
Skeppsgården
Swedish
Launched
Stockholm (Kommun) [sv], , Skeppsgården (Skeppsvarv) [sv]
Troligen våren 1627

-Dating comment
Troligen våren 1627
Swedish

-Place reference
Stockholm (Kommun) [sv], ,

--Place
Delivered
1628

-Time
1628
Wrecked
10/08/1628 Stockholm (Kommun) [sv], ,

-Time
10/08/1628
-Place reference
Stockholm (Kommun) [sv], ,
--Place
DigitaltMuseum
021176011550
-Id
021176011550
-System
DigitaltMuseum