Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
28/05/2015 14:13:20
21/09/2019 01:19:50
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2fb9d56c-68e7-4178-a534-81709dd63f8c | RDF/XML | JSON-LD
Name
VASA
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Measurement
Lengde [no]: 69 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
69
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Specification
Total längd, inklusive bogspröt
Swedish
Lengde [no]: 47,5 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
47,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Specification
Längd över stäv
Swedish
Bredde [no]: 11,7 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
11,7
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Høyde [no]: 52,5 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
52,5
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

-Specification
Från köl till stormastens flaggstångstopp
Swedish
Ordered
Kung Gustav II Adolf skriver kontrakt med skeppsbyggmästare Henrik Hybertsson och Arendt de Groot för att bygga fyra nya skepp, av vilka Vasa blir det första. Material till skeppsbygget köps in.

-Time
16.01.1625
-Dating comment
Kung Gustav II Adolf skriver kontrakt med skeppsbyggmästare Henrik Hybertsson och Arendt de Groot för att bygga fyra nya skepp, av vilka Vasa blir det första. Material till skeppsbygget köps in.
Swedish

Laid down
-Time
1626
-Dating comment
Vintern
Swedish

-Place reference
Stockholm (Kommun) [sv] Skeppsgården

--Place
--Place (text)
Skeppsgården
Swedish
-Dating comment
Troligen våren 1627
Swedish

-Place reference
--Place
Delivered
1628

-Time
1628
Wrecked
-Time
10.08.1628
-Place reference
--Place
Alternative id
DigitaltMuseum: 021176011550

-Id
021176011550
-System
DigitaltMuseum