Agnor (Forlatt sted) [no]

Agnor (norwegian bokmål)

Norske forlatte steder [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2f5a24f7-fb9a-4416-9f39-93451667f700 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Agnor
Norwegian bokmål

Alternative name
Agnor
Norwegian bokmål

Place type
Norwegian bokmål


Specified place type
Norwegian bokmål

Coordinates
59.72786, 10.61225, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.72786
-Longitude (Easting)
10.61225
Is Part Of
English
          Viken (Fylke) [no] - Fylke[no]
English
English

Sentralt stedsnavnregister (SSR)
1233856

-Id
1233856
-System
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Editorial note
Alternativ id: Sentralt stedsnavnregister (SSR). Alternativ ID er ikke lenger korrekt, da identifikator har endret seg siden den ble lastet ned fra SSR.
Norwegian bokmål