Betegnelse: Nivå [no]

Betegnelse: Nivå (norwegian bokmål), Benämning: Nivå (swedish)

Termlistor för katalogisering av objekt vid museer [sv]

03/11/2021 14:35:46
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/2f59d1fc-d6f2-4436-8980-a0b1ad36a72b
Download
Login/register to download the dataset content
No hits.
Name
Betegnelse: Nivå
Norwegian bokmål

Benämning: Nivå
Swedish

Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk