Danielsen, Hans (1836 - 1904) [no]

Danielsen, Hans (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:07
26/09/2020 09:34:45
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2f50d846-fe11-4bf0-971a-bf0a12e0546d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Danielsen, Hans
Norwegian bokmål

First name
Hans
Norwegian bokmål

Last name
Danielsen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1836

-Time
1836
Death
1904

-Time
1904
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 13.04.1836 - 26.02.1904
Født i Ibestad, D. i Levanger. I lære hos fotograf Olaf Olsen i Trondheim ca.1864/65. Var så sannsynligvis i Namsos en tid fra 1865, deretter i Steinkjer noen år og flyttet i november 1877 til Levanger, hvor han kjøpte en gård, som brente en måned etterpå. Han mistet hele sitt utstyr og led et stort økonomisk tap p.g.a. for lav eller manglende forsikring. Imidlertil bygget han seg nytt hus og opparbeidet forretningen. Etter sigende levet han etter den regelen at vanskeligheter er til for å overvinnes, og han var seg sitt ansvar bevisst. Han reiste meget på Nordland, hvor han tok en rekke landskapsbilder. Brukte signaturen "H.Danielsen" og "Danielsen & Co.".

Virkested:
1870 ca-1880 ca: Steinkjer
1877-0000: Levanger
1865 ca-1872 ca: Namsos

Norwegian bokmål

-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilde: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
429

-Id
429
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005538

-Id
021036005538
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål