Panserkanonbåt [no]

Other languages: Panserkanonbåt (norwegian bokmål), Pansarkanonbåt (swedish)

Svenska marinens klasser för örlogsfartyg (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
18/01/2016 12:59:52
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2f44bf66-9029-4417-8a0e-c125b66c391d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Panserkanonbåt
Norwegian bokmål

Pansarkanonbåt
Swedish

Type of vessel
Norwegian bokmål