Sjögren, Axel (1877 - 1962) [sv]

Sjögren, Axel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:44
21/05/2022 00:09:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2efe213c-18fb-4126-b37f-59441cfa5b26 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjögren, Axel
Swedish

First name
Axel
Swedish

Last name
Sjögren
Swedish

Birth
12/04/1877 , , Gladhammar [sv]

-Time
12/04/1877
-Place reference
, , Gladhammar [sv]
--Place (text)
Gladhammar
Swedish
Death
11/06/1962
Sveriges dödbok 1901-2009

-Time
11/06/1962
-Source
Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Verksamhet: Verksam i Stockholm från 1903.

Andra uppdrag: Värderingsman i Stockholms stads brandförsäkringskontor från 1921.
Ledamot i Institutet för värdering av fastigheter i Stockholm.

Lärarverksamhet: Assistent i husbyggnadslära vid KTH 1913-1914, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Medlemskap: STF 1899-1924, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Verk ett urval:
Uppland, Sundbybergs kyrka 1909–1911.
Askersunds sparbank, Sundsbrogatan 20 - Lilla Bergsgatan, Askersund 1908-1910.
Götabanken, St Torget 2, Norrtälje 1928.
Byggnader i Västervik: Slottsholmsrestauranten 1913, nedbrunnen 1950; Klubbhus på Skansholmen 1913; Tillbergska, numera Styrenius´ Sydamerika 1913; Bostadshus, Storgatan 25 och 32, 1915 samt Göteborgsbanken, Hamngatan 33, Västervik 1925.
Byggnader i Stockholm: Mjölkcentralens hus, Torsg 12-20, 1914; Bageri för Konsum mm; Hyreshus, Karlbergsvägen 80, 1912 (fasader); Hyreshus, Bergsundgatan 7, 1930-1933, 22, 1930-1931, 21 och 23, 1930-1932, 6 och 8, 1939-1941, 10, 1940-1941; Hyreshus, Bergsundsstrand 23-25, 1937-1938; Hyreshus, Slipgatan 3, 1939-1940, 7, 1939-1941; Hyreshus, Möregatan 3 - Tjustgatan 4, 1936-1937 och Brantingsgatan 45-47, 1938.
KF:s margarinfabrik, Norrköping.
Folkskolor, affärshus mm.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 536.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1405.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 122.
Essén, Arre: Arkitekter och andra husritare i Västervik. Ur Åsberg, Rolf (red): Tjustbygden. Meddelande nr 20, 1963. Tjustbygdens kulturhistoriska förening.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Boklund, Harald (red): 100 blad svensk byggnadskonst. Malmö, 1923.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Swedish

Primus
473

-Id
473
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077288

-Id
011034077288
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish