School health service Place holder

Skolehelsetjeneste (norwegian bokmål), Skulehelseteneste (norwegian nynorsk)

Los (Eksterne data) [no]

Broader concept
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
31/03/2021 09:15:01
Published
Status

URI
https://psi.norge.no/los/ord/skolehelsetjeneste
Label
School health service
English

Skolehelsetjeneste
Norwegian bokmål

Skulehelseteneste
Norwegian nynorsk

Not used label
Helsesøster
Norwegian bokmål

Helsesøster
Norwegian nynorsk

Skolelege
Norwegian bokmål

Skulelege
Norwegian nynorsk

Skulelækjar
Norwegian nynorsk

Skulelækjar
Norwegian bokmål

Broader concept
English

English
     Health services
English

Note
**
Norwegian bokmål

Tilbod om helsetenester til alle skuleelevar under 20 år. Gjev råd og rettleiing, gjennomfører helseundersøkingar og vaksinasjonar og kan, ved behov, vise vidare til anna helsepersonell som fastlege, tannlege eller til spesialist. Har også som oppgåve å fremje godt lærings- og arbeidsmiljø for elevane. Kommunen er ansvarleg for tenesta.
Norwegian nynorsk