Lindman, Carl Axel Magnus (1856 - 1928) [sv]

Lindman, Carl Axel Magnus (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Botanist, främst systematiker och florist, professor vid Naturhistoriska Riksmuseets botaniska avd. 1905-23. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:40:07
25/06/2022 05:24:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2dd19b20-3093-4ff3-b145-07d664e18b22 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindman, Carl Axel Magnus
Swedish

First name
Carl Axel Magnus
Swedish

Last name
Lindman
Swedish

Description
Botanist, främst systematiker och florist, professor vid Naturhistoriska Riksmuseets botaniska avd. 1905-23.
Swedish

Wikipedia

Birth
1856

-Time
1856
Death
1928

-Time
1928
Biography

Botanist, främst systematiker och florist, professor vid Naturhistoriska Riksmuseets botaniska avd. 1905-23. Företog 1892-1894 en forskningsfärd till Brasilien och Paraguay i Sydamerika. L. gjorde talrika botaniska färder i Sverige, Norge, Danmark. Företog vidsträckta resor i mellan- väst-.och sydeuropa samt besökte även Madeira, Algeriet och Tunis. L. utgav "Bilder ur Nordens Flora" (1-3, 1901-05, 2:a uppl. 1917, 3:e uppl. 1921, 4:e uppl. bearbetad av Magnus Fries 1964). Han författade även läroböcker i botanik, rese- och naturskildringar samt "Svensk fanerogamflora" (1918, 2:a uppl. 1926). Han var även verksam som Linnéforskare. Far till Bo Lindman. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1020934

-Id
1020934
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461694
-Id
021037461694
-System
DigitaltMuseum