Johannessen, Hakon Magnus (1880 - 1978) [no]

Other languages: Johannessen, Hakon Magnus (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
03/10/2022 13:12:51
02/03/2024 01:06:21
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2d299f8c-a8e1-47d5-a93f-458c35b48bf2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Johannessen, Hakon Magnus
Norwegian bokmål

First name
Hakon Magnus
Norwegian bokmål

Last name
Johannessen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1880

-Time
1880
Death
1978

-Time
1978
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 09.12.1880 - død 07.04.1978
Født i Arendal. Sønn av Gustav J. og Anne Dorthee Tygesen, gift med Frida Krag, datter av havnefoged Gustav K. og Caspara, 1 sønn, 1 datter. Utlært i Arendal, arbeidet i Christiania og forskjellige steder i Tyskland, kurser i Stockholm og Berlin, flere studiereiser til Stockholm, København, Berlin, Dresden og Paris. Begynte som fotograf i Stavanger 5.1.1901, som kompanjong av Karen Kristine Henriksen, med firmanavnet "Henriksen & co." og overtok firmaet alene i 1908. Ble kjent som en meget dyktig portrettfotograf. Sønnen Per har overtatt den daglige driften, men Hakon J. var fremdeles i firmaet like til det siste. Han opprettet filial i Haugesund i 1910, bestyrt av Margit Petersen 1910-25 og av Sigrid Hauge 1925-32. Da ble den solgt til Johs. Bugge. Han var en av stifterne av Stavanger Fotografers Forening i 1906, mangeårig formann der. Medlem av landsstyret. Sølvmedalje Christiania 1905, gullmedalje Stavanger. I 1970 ble et utvalg av hans gamle plater i nykopiering utstilt i Stavanger.

Virkesteder:
1910-1932: Haugesund
1901-1978: Stavanger

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Norsk fotografisk tidsskrift 37(1951) : 4/5, s. 82, 85 (50-års jubileum)
Norsk fotografisk tidsskrift 46(1960) : 10, s. 169 (80 år)
Norsk fagfoto 12(1975) : 12, s. 339-341 (95 år)
Norsk fagfoto 15(1978) : 7/8, s. 11 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
880

-Id
880
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006859

-Id
021036006859
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
52281197-0D1E-43A6-827E-ED647678C071

-Id
52281197-0D1E-43A6-827E-ED647678C071
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål