Johannessen, Hakon Magnus (1880 - 1978) [no]

Johannessen, Hakon Magnus (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:16:33
06/08/2022 01:37:48
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/2d299f8c-a8e1-47d5-a93f-458c35b48bf2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Johannessen, Hakon Magnus
Norwegian bokmål

First name
Hakon Magnus
Norwegian bokmål

Last name
Johannessen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1880

-Time
1880
Death
1978

-Time
1978
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 09.12.1880 - død 07.04.1978
Født i Arendal. Sønn av Gustav J. og Anne Dorthee Tygesen, gift med Frida Krag, datter av havnefoged Gustav K. og Caspara, 1 sønn, 1 datter. Utlært i Arendal, arbeidet i Christiania og forskjellige steder i Tyskland, kurser i Stockholm og Berlin, flere studiereiser til Stockholm, København, Berlin, Dresden og Paris. Begynte som fotograf i Stavanger 5.1.1901, som kompanjong av Karen Kristine Henriksen, med firmanavnet "Henriksen & co." og overtok firmaet alene i 1908. Ble kjent som en meget dyktig portrettfotograf. Sønnen Per har overtatt den daglige driften, men Hakon J. var fremdeles i firmaet like til det siste. Han opprettet filial i Haugesund i 1910, bestyrt av Margit Petersen 1910-25 og av Sigrid Hauge 1925-32. Da ble den solgt til Johs. Bugge. Han var en av stifterne av Stavanger Fotografers Forening i 1906, mangeårig formann der. Medlem av landsstyret. Sølvmedalje Christiania 1905, gullmedalje Stavanger. I 1970 ble et utvalg av hans gamle plater i nykopiering utstilt i Stavanger.

Virkesteder:
1910-1932: Haugesund
1901-1978: Stavanger

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Norsk fotografisk tidsskrift 37(1951) : 4/5, s. 82, 85 (50-års jubileum)
Norsk fotografisk tidsskrift 46(1960) : 10, s. 169 (80 år)
Norsk fagfoto 12(1975) : 12, s. 339-341 (95 år)
Norsk fagfoto 15(1978) : 7/8, s. 11 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
880

-Id
880
-System
FR
DigitaltMuseum
021036006859

-Id
021036006859
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
52281197-0D1E-43A6-827E-ED647678C071

-Id
52281197-0D1E-43A6-827E-ED647678C071
-System
Nasjonalmuseet ID
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål