6873 GAUPNE (Poståpneri) [no]

Other languages: 6873 GAUPNE (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:39:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2d0b6c42-4123-40bb-a6f7-a04b3ab12949 | RDF/XML | JSON-LD
Name
6873 GAUPNE
Norwegian bokmål

Alternative name
GAUPNE
Norwegian bokmål

Establishment
01/09/1864 Luster (Kommune) [no], , ,

-Time
01/09/1864
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/06/1993

-Time
30/06/1993
Code
6873
Type
Norwegian bokmål

History

GAUPNE poståpneri, på dampskipsanløpsstedet Marifjæren, i Gaupne annex til Lyster prestegjeld, Sogn fogderi, under Bergen postktr., ble underholdt fra 1.9.1864. Sirk. 26, 23.12.1864.

Navnet ble fra 1.4.1872 endret til MARIFJÆREN. Sirk. 8, 13.3.1872.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postktr. Sirk. 32, 23.6.1909.

Navnet ble fra 1.10.1921 endret til MARIFJØRA. Sirk. 53, 23.9.1921.

Fra 15.1.1928 ble poståpneriet igjen lagt under Bergen postktr. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen under Lærdal postktr. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.3.1959 under Sogndal i Sogn postktr. Sirk. 5, 18.2.1959.

Poståpneriet lå fra 1.1.1963 i Luster komm. (Retting 3 til NP 1962).

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostktr., Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk senere status av postktr. C.,
Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 5823 MARIFJØRA ble lagt ned fra 1.7.1993. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 17, 23.6.1993.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk MARIFJØRA nytt postnr 6873.

Det ser ikke ut for at poståpneriet ble tildelt datostempel før navnet i 1872 ble endret til Marifjæren, fikk da 1-rings med stenskrift bokstaver.

(5823 / 6873)
Poståpnere/styrere:
Landh. Torp 1.9.1864.
Nils Torp 1.7.1871.
Landh. Jacob Fedt 1.11.1875.
Gårdbr. Trond Jacobsen Feet 1.12.1899.
Fru Brita Feet Næss 1.9.1915 (f. 1879).
Susanna Ness (Ness Molland) 1.4.1936 (f. 1914).
Postkass. Per Jarle Molland 1.9.1981 (f. 1951).

De første kjente årlige poståpnerlønninger:

1864 1875 1880 1892 1902 1906 1909
Spd. 12 32
Kr 160 300 400 500 700

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/09/1864 30/06/1993

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/09/1864 30/06/1993
--Earliest time
01/09/1864
--Latest time
30/06/1993
Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Henvisning
Norwegian bokmål
DigitaltMuseum
021166442754

-Id
021166442754
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål