Lindholm, Charles (1870 - 1955) [sv]

Lindholm, Charles (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:59
18/01/2020 00:27:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2c71d7ff-e4d5-47ac-b012-e87fd00de12d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindholm, Charles
Swedish

First name
Charles
Swedish

Last name
Lindholm
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
21.08.1870
-Place reference
--Place
Death
05.05.1955

-Time
05.05.1955
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTL 1885-1890, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
Examen från Maskin och Berg 1890, särskild examen från Berg 1891.
FrKA 1891-1894, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Anställd hos Hans Hedlund i Göteborg 1894-1895, hos Isak Gustaf Clason 1895-1899 och 1902-1904, vid ordnandet av Nordiska museet och Livrustkammaren 1904-1906.
Arkitekt i Överintendentsämbetet 1905.
Egen verksamhet i Göteborg.
Arkitekt hos Telegrafstyrelsen 1921-1932.
Intendent i Byggnadsstyrelsen för Kronans hus på landsorten 1919-1936.

Andra uppdrag: Ledamot i Svenska Slöjdföreningens styrelse, Göteborgs musei konstnämnd 1907-1912, Röhsska konst- och slöjdmuseets styrelse 1908-1912.
Ledamot i Saltsjöbadens byggnadsnämnd 1927.

Lärarverksamhet: Rektor vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1906-1912.
Tillförordnad professor vid KKH 1912-1916, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, vikarierande professor 1916-1917.

Tävlingar: Konstslöjdsmuseum i Göteborg 1901, 1:a pris.
Engelbrektskyrkan i Stockholm 1906, 3:e pris.Resor: Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland och England 1899-1902.

Medlemskap: STF, Svenska Teknologföreningen.
KK, Konstnärsklubben.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1901, Konstslöjdmuseum, Göteborg, tävling 1:a pris; 1904, Ur skissboken (reseskildring); ibid år 1906, Engelbrektskyrkan, tävling 3:e pris; ibid år 1914, Polisstation i Göteborg; ibid år 1916, Skogshögskolan och statens skogsförsöksanstalt; Konsten och tiden, Stockholm 1950.
M fl artiklar etc.

Verk ett urval:
Polishus i Göteborg, 1912-1913.
Ny byggnad för Handelsinstitutet i Göteborg.
Ombyggnad av navigationsskolan i Göteborg.
Museum för Västergötlands fornminnesförening, Skara.
Teknisk skola i Västerås.
Fabriksanläggning för ASEA i Jaroslavl (ej fullbordad).
Telegrafhus i Hälsingborg.
Skogshögskolan och Statens skogsförsöksanstalt, Roslagsvägen, Stockholm 1910-1915.
Statens provningsanstalt, Drottning Christinas väg, Stockholm 1919.
Fabriksanläggning, villor mm.
Restaurering av ett 20-tal kyrkor.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 373.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 169.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 105.
H8D 1913:430, 1920:813, 1930:525.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Caldenby, Claes, Heijl, Matts, Jönsson, Eva och Tomasson, Jaan: Byggnader i Göteborg - en guide till 1900-tals arkitektur. Göteborg, 1979.
Lilja, Gösta, Olsson, Bror och Svensson, Artur S (red): Tiotusen svenska konstnärers liv och verk. Svenskt konstnärslexikon, I - V. Malmö, 1952.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
513

-Id
513
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076806

-Id
011034076806
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish