Ericsson, John (1803 - 1889) [sv]

Other languages: Ericsson, John (swedish)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Description
Svensk uppfinnare. Utvecklade bland annat propellern och ritade det bepansrade krigsfartyg Monitor för nordsidan i Amerikanska inbördeskriget. [sv]
Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:40:22
01/06/2024 05:49:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2c48b7b8-b5cc-4528-8b45-c92b6b6bab19 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ericsson, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Ericsson
Swedish

Description
Svensk uppfinnare. Utvecklade bland annat propellern och ritade det bepansrade krigsfartyg Monitor för nordsidan i Amerikanska inbördeskriget.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
31/07/1803
-Place reference
Death
08/03/1889 , , New York [sv],

-Time
08/03/1889
-Place reference
, , New York [sv],
--Place (text)
New York
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

John Ericsson föddes i Långbanshyttan, Värmland 1803. John och hans bror Nils antogs i von Platens elevskola för Göta kanalbygget. Han var verksam som lantmätare 1821-1826 och utvecklade samtidigt åtskilliga uppfinningar. Han var verksam i England och USA och han blev amerikansk medborgare. Bland hans mest kända uppfinningar finns varmluftsmaskinen, ångsprutan, en förbättring av propellern, samt det pansarklädda krigsfartyget Monitor.
John Ericsson begravdes under stora hedersbetygelser i Filipstad där man också reste ett gravmonument 1895.

Swedish

Reference
Svenska män och kvinnor. Biograisk uppslagsbok. Band 2. C-F. Albert Bonniers förlag 1944.
Swedish

DigitaltMuseum
021036440377
-Id
021036440377
-System
DigitaltMuseum