Sentralt stedsnavnregister (SSR) [no]

Sentralt stedsnavnregister (SSR) (norwegian bokmål)

Norway

Description

Ett urval av data - bebyggelsenamn i tre dataset - från de öppna data i json-format som tillgängliggjorts från Sentralt stedsnavnregister (SSR). Data är möjliga att uppdatera, men detta kräver att originalfilerna laddas ner. Det vore en stor förbättring om dessa data blev tillgängliga som LOD direkt via URI:er.

Status: Uppdaterade i november 2013. [sv]

Dataset
09.01.2015 12:40:20
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/2c42e9ef-3ce6-423d-b1c6-dab4492f53b8
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 3 of 3 hits.
Status
Beta
Total number of records
138391
Content updated
09.01.2015 12:49:57

Categories


Status
Beta
Total number of records
7744
Content updated
09.01.2015 12:49:57

Categories


Status
Beta
Total number of records
15919
Content updated
22.03.2016 19:39:20

Categories


Name
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Norwegian bokmål

Description
Ett urval av data - bebyggelsenamn i tre dataset - från de öppna data i json-format som tillgängliggjorts från Sentralt stedsnavnregister (SSR). Data är möjliga att uppdatera, men detta kräver att originalfilerna laddas ner. Det vore en stor förbättring om dessa data blev tillgängliga som LOD direkt via URI:er.

Status: Uppdaterade i november 2013.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål


Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish