Sentralt stedsnavnregister (SSR) [no]

Sentralt stedsnavnregister (SSR) (norwegian bokmål)

Norway

Description

Ett urval av data - bebyggelsenamn i tre dataset - har laddats ner i november 2013 hämtade från öppna data i json-format som tillgängliggjorts från Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Kartverket i Norge har under 2016-17 ändrat identifierare för platsnamn i SSR. De identifierare som i dataseten länkar tillbaka till SSR och lagras som alternativ identifierare för platserna är nu obsoleta. Under mars 2021 så ändrades felaktiga döda länkar och vi söker aktivt sätt att återkoppla platsposterna mot...

Ett urval av data - bebyggelsenamn i tre dataset - har laddats ner i november 2013 hämtade från öppna data i json-format som tillgängliggjorts från Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Kartverket i Norge har under 2016-17 ändrat identifierare för platsnamn i SSR. De identifierare som i dataseten länkar tillbaka till SSR och lagras som alternativ identifierare för platserna är nu obsoleta. Under mars 2021 så ändrades felaktiga döda länkar och vi söker aktivt sätt att återkoppla platsposterna mot SSR igen. [sv]

Dataset
09/01/2015 12:40:20
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/2c42e9ef-3ce6-423d-b1c6-dab4492f53b8
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 3 of 3 hits.
Status
Beta
Total number of records
138391
Content updated
19/05/2023 12:29:25

Categories


Status
Beta
Total number of records
7744
Content updated
18/04/2020 15:01:33

Categories


Status
Beta
Total number of records
15919
Content updated
20/05/2023 06:38:37

Categories


Name
Sentralt stedsnavnregister (SSR)
Norwegian bokmål

Description
Ett urval av data - bebyggelsenamn i tre dataset - har laddats ner i november 2013 hämtade från öppna data i json-format som tillgängliggjorts från Sentralt stedsnavnregister (SSR).

Kartverket i Norge har under 2016-17 ändrat identifierare för platsnamn i SSR. De identifierare som i dataseten länkar tillbaka till SSR och lagras som alternativ identifierare för platserna är nu obsoleta. Under mars 2021 så ändrades felaktiga döda länkar och vi söker aktivt sätt att återkoppla platsposterna mot SSR igen.
Swedish

Content type

Norwegian bokmål


Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish