1925 BLAKJER JERNBANESTATION (Poståpneri) [no]

1925 BLAKJER JERNBANESTATION (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
03/11/2015 13:53:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2c15d5fb-617d-4730-95ab-09246024fcdd | RDF/XML | JSON-LD
Name
1925 BLAKJER JERNBANESTATION
Norwegian bokmål

Alternative name
BLAKJER JERNBANESTATION
Norwegian bokmål

Establishment
15/11/1862 Sørum (Historisk kommune) [no], ,

-Time
15/11/1862
-Place reference
Sørum (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/03/1997

-Time
31/03/1997
Code
1925
Type
Norwegian bokmål

History

BLAKJER JERNBANESTATION poståpneri, på jernbanestasjonen Blakjer, i Urskog prestegjeld, Nedre Romerike fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 10.10.1864, men ble underholdt allerede fra 15.11.1862 i forbindelse med den daglige postbefordringen på Kongsvingerbanen. Sirk. 26, 8.11.1862.I Poststedsfortegnelsen 1883 er navnet endret til bare BLAKJER.I Poststedsfortegnelsen 1891 er navnet endret til BLAKER.Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet omgjort til underpostkontor fra 1.11.1973, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.Postkontoret 1925 BLAKER ble nedlagt fra 1.4.1997. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 8, 20.3.1997.Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert i 1865.(1925)

Poståpnere/styrere:

Stasj.mester Carl Christian Fredrik Steensgaard 15.11.1862.

Dagny Steensgaard, kst. 8.3.1889.

Stasj.mester Hans Andersen 6.5.1889.

Stasj.mester C. A. Moen 11.5.1909.

Fung. stasj.mester Alfred Torp midlertidig fra 7.1.1913.

Stasj.kontorist Opsahl, kst. 9.1.1913.

Stasj.mester Einar Hoff 9.3.1913 (f. 1867).

Meieribest. Ole Ihle 15.10.1919 (f. 1894).

Margit Fikke midlertidig fra 15.5.1945.

Even Bråthen 1.4.1948 (f. 1907).

Poststyrer Bjørg Louise Bråten 1.6.1974 (f. 1938).

Vaktleder Ole Bekkhus 1.9.1983 (f. 1951).

Postkass. Brit Gundersen 1.2.1985 (f. 1958).

Postkass. Astrid Dragseth 1.6.1987 (f. 1933).De første årlige poståpnerlønninger:1864 1873 1875 1878 1895 1917

Spd 48 60 72

Kr 400 600 700 + 100Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 15/11/1862 31/03/1997

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
15/11/1862 31/03/1997
--Earliest time
15/11/1862
--Latest time
31/03/1997
DigitaltMuseum
021166440585

-Id
021166440585
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål