Rasjoneringsmyndighet [no]

Rasjoneringsmyndighet (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2bf8e177-f8ec-4209-8cde-bf9bb7ae06be | RDF/XML | JSON-LD
Label
Rasjoneringsmyndighet
Norwegian bokmål

Definition
den som i medhold av § 6-2 annet ledd i energiloven er utpekt som rasjoneringsmyndighet
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om kraftrasjonering [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om kraftrasjonering) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål