Alternativ betegnelse (særnemning) (A.2.6.K/KI) [no]

Other languages: Alternativ betegnelse (særnemning) (A.2.6.K/KI) (norwegian bokmål)

Feltkatalogen [no]

05/04/2023 07:02:25
In operation
Status

URI
http://kulturnav.org/2bebe549-1dc5-4fcd-aedb-941e4bcec06c
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 6 of 6 hits.
Name
Alternativ betegnelse (særnemning) (A.2.6.K/KI)
Norwegian bokmål

Code
A.2.6.K/KI
Content type

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset
Norwegian bokmål

History note
Översättningar till svenska och engelska för enstaka termer. 2014-07-22 /Admin (UlfB)
Swedish