Gezelius, Jan (1923 - ) [sv]

Gezelius, Jan (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/12/2016 13:34:15
31/10/2020 00:32:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2b912539-186b-49f3-9776-d6f561e50d16 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gezelius, Jan
Swedish

First name
Jan
Swedish

Last name
Gezelius
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
09/09/1923
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Stockholm 1942.
Fil kand, Uppsala Universitet, 1947-1949. Konsthistoria, sociologi, klassisk arkeologi.
KTH 1949-1953, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, specialstuderande.
KKH 1957-1960, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos professor William Holford, London, 1949, hos arkitekt Bengt Hidemark, Stockholm, 1952-1954 och 1955-1956, vid Stockholms stadsbyggnadskontor 1954-1955, vid lantbruksstyrelsen 1956-1957, hos arkitekt N H Winblad 1957, vid Kooperativa Förbundets arkitektkontor, avd Olof Thunström, 1957-1959, hos arkitekterna Nils Uhlin och Lars Malm 1959-1960.
Från 1960 egen arkitektverksamhet.
Överarkitekt vid Parkavdelningen, Stockholm, 1964-1967.
Anställd vid Stockholms stadsbyggnadskontor 1975-1976 och 1978-1979.
Slottsarkitekt, Stömsholms slott, 1978-1988.
Träpriset: för användning av trä för byggnadsändamål, 1972.
Kasper Salinpriset, tilldelat Etnografiska museet, 1982.
Prins Eugenmedaljen för framstående konstnärlig gärning 1988.

Andra uppdrag: Medlem av olika prisnämnder och juryarbeten.

Lärarverksamhet: Assistent i arkitektur, KTH, 1954-1960, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, i lantbruksbyggnad 1961, i landskapsplanering och trädgårdskonst 1963-1967.
Lärare i landskapsplanering och trädgårdskonst, KTH, 1963-1976, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
Gästprofessor i arkitektur, Graz, Österrike 1976-1977.
Första förslagsrum för professuren i Lantwirtschaftsbau und Ländliches Siedlungswesen, Graz TU.
Tillförordnad professor i husbyggnad, CTH, 1981-1988, Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Gästprofessor vid Technische Universität i München 1993-1994.
Hedersdoktor vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 1994 och vid Münchens tekniska universitet 1997.

Tävlingar: Nya Ullevi, Göteborg, 1954, tillsammans med Tage Hertzell, Liss Eriksson och Sven Sahlin, hedersomnämnande.
Konstmuseum och stadspark i Västerås, tillsammans med Gunnar Mattsson, 1:a pris.
Museum på Torekällberget, Södertälje, 1979, tillsammans med Brita Kleen och Landskapslaget, 1:a pris i inbjuden tävling.
Kompletteringshus för fritidsändamål för jämtländska bondgårdar, Åre kommun, 1979, 1:a pris.

Medlemskap: FrKA från 1973, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Egna skrifter: Byggmästaren 1962-A: Flyttfågelmuseum på Ölands södra udde.
Arkitektur 1969:7 sid 20, Koloniträdgårdar; ibid 1972:3 sid 16, Villa Drake, Borlänge; ibid 1981:1 sid 5, Etnografiska museet (Stockholm); ibid 1981:2 sid 28, Öland: Eketorp; ibid 1981:4 sid 17, Fogelströms undantag (Dalarö); ibid 1983:8 sid 16, Posthus, Yxlan; ibid 1985:1 sid 35, Eketorps museum, Södra Öland.

Verk ett urval:
Flyttfågellmuseum, Ölands södra udde 1961.
Landskapsgestaltning, uppströms och nedströms kraftverksanläggningar i Ume älv 1961-1965, tillsammans med skulptör Birger Boman.
Principerna för naturskyddet och fritidsbebyggelsen på Gotlandskusten 1962-1964, tillsammans med Ingmar Holmström.
Wallbohuset, små billiga fritidsstugor för Svenska Wallboardföreningen 1962, tillsammans med Ingmar Holmström.
Fiskarens hus, Böda, Öland 1963.
Tre sommarhus, Östernäs, Rådmansö 1964.
Typstudier för Gotlandskusten i samband med kustutredningen 1966.
Villa Brandberg, Lidingö 1967.
Villa Nilsson, Lidingö 1967.
Utredning och plan för bevarandet av innerstadens koloniområden i Stockholm 1968.
Fiskarens hus, Östergarn, Gotland 1969.
Förslag till Östertorg, Visby 1969-1970.
Trädgårdsanläggning till Svenska ambassaden i Peking 1970.
Villa Drake, Borlänge 1970.
Informationscentrum på Ölands södra udde för Naturvårdsverket. Projekt.
Villa Key Nilson. Projekt. 1972.
Villa Palm. Projekt. 1972.
Etnografiska museet i Stockholm, tillsammans med Gunnar Mattsson. Parallella uppdrag samt omtävling som ledde till uppdrag, 1972-1973, bygge 1973-1978. Kasper Salinpriset 1981.
Villa Dahlin, Edsberg 1974.
Villa Sjöstedt, Brunflo 1976.
Fogelströms undantag, Dalarö 1976.
Sommarhus, Ornö.
Wiktorssons sommartorn. Projekt. 1976.
Museum i rekonstruerad fornborg, Eketorps fornby, Öland, tillsammans med Olle Bergvall, 1977-1982.
Kalmar högskola, förslag till matsal och studentkår i Rostadsparken, 1978.
Storgatan och torget i Örnsköldsvik 1979, tillsammans med Hubert Riess och Asmund Arle.
Posthus i Yxlan 1982-1983, tillsammans med Arksam.
Rekonstruktion och tillbyggnad av boställe i Knossos, Kreta, 1983.
Posthus i Sollebrunn 1984-1985, tillsammans med Arksam.
Förslag till serveringsbyggnad med mera, Eketorp, 1985.
Posthus i Kvissleby 1986, tillsammans med Arksam.
Wikstöms sommartorn, Kummelnäs. Projekt. 1986.
Entrébyggnader, Eketorp, Öland.
Ytterligare verk, se förteckning i Caldenbys - Walldéns bok och i Arkitekturmuseet.

Swedish

Reference
Marklund, Kari (red): Nationalencyklopedin. Höganäs, 1989 - .
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm, 1988.
Caldenby, Claes och Walldén, Åsa, red: Jan Gezelius, 1989.
Janson, Ulf: Studier i den arkitektoniska arbetsprocessen, Licentiatsuppsats vid CTH, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 1995.
Janson, Ulf: Vägen till verket. Studier i Jan Gezelius arbetsprocess, Doktorsavhandling vid CTH, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, 1998. Utförligare litteraturlista i Caldenbys/Walldéns bok och i Ulf Jansons avhandling.
'Etnografiska museet' i Arkitektur 1/1981.
Svenska museer 3/1979.
Swedish

Primus
1110

-Id
1110
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076317
-Id
011034076317
-System
DigitaltMuseum