Nordlandsbanen, Hell-Bodø (Trafikkstrekninger) [no]

Nordlandsbanen, Hell-Bodø (norwegian bokmål)

Jernbanestrekninger (Norsk Jernbanemuseum) [no]

Description
Nordlandsbanen er i dag den 729 kilometer lange banen fra Trondheim til Bodø. Strekningen Trondheim-Hell tilhørte frem til 6. januar 2008 [Meråkerbanen](http://kulturnav.org/6f02188f-454c-498f-87e3-cb4553904c1b).

Nordlandsbanen ble åpnet i mange etapper. Banen mellom Hell og Sunnan, som var vedtatt bygget i 1894, var ferdig i 1905. Neste etappe var til Grong, hvor banen var klar i 1929. Banen var nesten ferdig til Mosjøen ved krigsutbruddet i 1940 og tyskerne påskyndet åpningen. Under krigen...
Nordlandsbanen er i dag den 729 kilometer lange banen fra Trondheim til Bodø. Strekningen Trondheim-Hell tilhørte frem til 6. januar 2008 [Meråkerbanen](http://kulturnav.org/6f02188f-454c-498f-87e3-cb4553904c1b).

Nordlandsbanen ble åpnet i mange etapper. Banen mellom Hell og Sunnan, som var vedtatt bygget i 1894, var ferdig i 1905. Neste etappe var til Grong, hvor banen var klar i 1929. Banen var nesten ferdig til Mosjøen ved krigsutbruddet i 1940 og tyskerne påskyndet åpningen. Under krigen var det en forsert anleggsdrift. Det hastet å få banen ferdig, og tyskerne satte inn et stort antall krigsfanger i byggingen. Ved freden i 1945 var banen mer eller mindre ferdig til Dunderland. Mellom Tverrånes og Storforshei overtok NSB den private malmbanen [Dunderlandsbanen](http://kulturnav.org/2d3e8812-1a9e-4e15-a9cf-01479ac99a0e). NSB åpnet videre frem til Lønsdal i 1947, Røkland i 1955, Fauske i 1958 og endelig til Bodø i 1962.

Etter de tyske planene skulle banen bygges videre fra Fauske og nordover; [den Arktiske bane eller Polarbanen](http://kulturnav.org/edit/9c61fe98-7739-4eac-807e-3ca2b9c9aaa5). Det ble utført et stort arbeid, men ingen strekning ble fullført.

Navnet Nordlandsbanen ble tatt i bruk på banen fra Hell til Snåsa fra 1927. Inntil da ble betegnelsene Hell–Sunnanbanen og Sunnan–Grong–Namsosbanen benyttet på de strekningene som allerede var åpnet.

Nordlandsbanen fikk 1976-1985 fjernstyring på strekningen Trondheim-Grong, videre til Majavatn i 2007 og til Eiterstraum i 2011. [no]
Dataset owner
Norsk Jernbanemuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Thor Bjerke, thbjerk@online.no [sv]
Last changed
30/05/2016 07:43:15
23/09/2023 02:35:35
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2b86fe5d-dedd-445a-99e3-875d6e029844 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nordlandsbanen, Hell-Bodø
Norwegian bokmål

Description
Nordlandsbanen er i dag den 729 kilometer lange banen fra Trondheim til Bodø. Strekningen Trondheim-Hell tilhørte frem til 6. januar 2008 [Meråkerbanen](http://kulturnav.org/6f02188f-454c-498f-87e3-cb4553904c1b).

Nordlandsbanen ble åpnet i mange etapper. Banen mellom Hell og Sunnan, som var vedtatt bygget i 1894, var ferdig i 1905. Neste etappe var til Grong, hvor banen var klar i 1929. Banen var nesten ferdig til Mosjøen ved krigsutbruddet i 1940 og tyskerne påskyndet åpningen. Under krigen var det en forsert anleggsdrift. Det hastet å få banen ferdig, og tyskerne satte inn et stort antall krigsfanger i byggingen. Ved freden i 1945 var banen mer eller mindre ferdig til Dunderland. Mellom Tverrånes og Storforshei overtok NSB den private malmbanen [Dunderlandsbanen](http://kulturnav.org/2d3e8812-1a9e-4e15-a9cf-01479ac99a0e). NSB åpnet videre frem til Lønsdal i 1947, Røkland i 1955, Fauske i 1958 og endelig til Bodø i 1962.

Etter de tyske planene skulle banen bygges videre fra Fauske og nordover; [den Arktiske bane eller Polarbanen](http://kulturnav.org/edit/9c61fe98-7739-4eac-807e-3ca2b9c9aaa5). Det ble utført et stort arbeid, men ingen strekning ble fullført.

Navnet Nordlandsbanen ble tatt i bruk på banen fra Hell til Snåsa fra 1927. Inntil da ble betegnelsene Hell–Sunnanbanen og Sunnan–Grong–Namsosbanen benyttet på de strekningene som allerede var åpnet.

Nordlandsbanen fikk 1976-1985 fjernstyring på strekningen Trondheim-Grong, videre til Majavatn i 2007 og til Eiterstraum i 2011.
Norwegian bokmål

Technical description
Sporvidde 1435 mm
Lengde Hell-Bodø 697,4 km
Lengde Trondheim-Bodø 729 km
Norwegian bokmål

History

01.03.1894: Stortingsvedtak Hell-Sunnan
01.10.1902: Hell–Stjørdal åpnet vanlig trafikk
27.10.1902: Høytidelig åpning Hell–Levanger ved generaldirektør Nysom
29.10.1902: Stjørdal–Levanger åpnet vanlig trafikk
01.11.1904: Høytidelig åpning Levanger–Verdal ved amtmann Thorvald Løchen
01.11.1904: Levanger–Verdal åpnet vanlig trafikk
01.11.1904: Tverrånes–Storforshei åpnet vanlig trafikk
14.11.1905: Høytidelig åpning Verdal–Sunnan ved amtmann Thorvald Løchen
15.11.1905: Verdal–Sunnan åpnet vanlig trafikk
10.07.1908: Stortingsvedtak Sunnan–Grong
17.11.1923: Stortingsvedtak Grong–Bodø
30.10.1926: Sunnan–Snåsa åpnet for vanlig trafikk
1927: Navnet Nordlandsbanen tas i bruk også på de til da åpnede strekninger Hell-Snåsa
30.11.1929: Snåsa–Grong åpnet for vanlig trafikk
05.07.1940: Grong–Mosjøen åpnet vanlig trafikk
07.07.1940: Høytidelig åpning Grong–Mosjøen ved general Falkenhorst
15.03.1941: Mosjøen–Elsfjord åpnet for vanlig trafikk
20.02.1942: Elsfjord–Bjerka åpnet for vanlig trafikk
21.03.1942: Bjerka–Mo i Rana åpnet for vanlig trafikk
21.03.1942: Høytidelig åpning Bjerka–Mo i Rana ved ministerpresident Quisling og general Falkenhorst
15.05.1942: Mo i Rana–Tverrånes åpnet for vanlig trafikk
12.04.1943: Storforshei–Grønfjelldal åpnet for vanlig trafikk
01.05.1945: Grønfjelldal–Dunderland åpnet for vanlig trafikk
08.12.1947: Høytidelig åpning Dunderland–Lønsdal ved banedirektør Gunnar Kavli
10.12.1947: Dunderland–Lønsdal åpnet for vanlig trafikk
30.11.1955: Høytidelig åpning Lønsdal–Røkland ved samf.minister Kolbjørn Varmann
01.12.1955: Lønsdal–Røkland åpnet for vanlig trafikk
30.11.1958: Høytidelig åpning Røkland–Fauske ved samf.minister Kolbjørn Varmann
01.12.1958: Røkland–Fauske åpnet for vanlig trafikk
01.12.1961: Midlertidig godstrafikk Fauske-Bodø
01.02.1962: Fauske–Bodø åpnet for vanlig trafikk
07.06.1962: Høytidelig åpning Fauske–Bodø ved kong Olav V
1976-1985: Fjernstyring innført Trondheim-Grong
06.01.2008: Meråkerbanen Trondheim-Hell skifter navn til Nordlandsbanen.
2007-2011: Fjernstyring innført Grong-Eiterstraum.

Norwegian bokmål

Type
Norwegian bokmål

Swedish

Reference
Thor Bjerke, Tore Haugen, Finn Holom, Ove Tovås: Banedata 2013
Norwegian bokmål