Mädler, von, Johann (1794 - 1874) [et]

Mädler, von, Johann (estonian)

Biographical Database of Estonian Photographers (Estonian Photographic Heritage Society)

Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
07/09/2017 06:33:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2b473128-7c54-432d-9d69-76029d24294b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mädler, von, Johann
Estonian

First name
Johann
Estonian

Last name
Mädler, von
Estonian

Birth
1794

-Time
1794
Death
1874

-Time
1874
Life role
Liibek 2010, lk 72

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

-Source
Liibek 2010, lk 72
Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Occupation
1840-1864 Tartu observatooriumi direktor
Liibek 2010, lk 72

-Description
1840-1864 Tartu observatooriumi direktor
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 72
Estonian
Residence
Tartu
Liibek 2010, lk 72

-Description
Tartu
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 72
Estonian
Note
Võttis kasutusele sõna "fotograafia", kasutas seda sõna esmakordselt 25.02.1839 Vossische Zeitungi veergudel, kirjeldades Talboti leiutist; võimalik, et tegeles ka ise fotograafiaga

(Märkuste viide: Liibek 2010, lk 72)
Estonian

Reference
Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian

Eestipiltnik
478
-Id
478
-System
Eestipiltnik