Mädler, von, Johann (1794 - 1874) [et]

Mädler, von, Johann (estonian)

Biographical Database of Estonian Photographers (Estonian Photographic Heritage Society)

Life role
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
Contact information
http://fotoparand.org.ee/wp/eng/
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/06/2020 07:21:16
13/08/2022 07:22:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2b473128-7c54-432d-9d69-76029d24294b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Mädler, von, Johann
Estonian

First name
Johann
Estonian

Last name
Mädler, von
Estonian

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1794

-Time
1794
Death
1874

-Time
1874
Life role
Liibek 2010, lk 72

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Source
Liibek 2010, lk 72
Estonian
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Occupation
1840-1864 Tartu observatooriumi direktor
Liibek 2010, lk 72

-Description
1840-1864 Tartu observatooriumi direktor
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 72
Estonian
Residence
Tartu
Liibek 2010, lk 72

-Description
Tartu
Estonian

-Source
Liibek 2010, lk 72
Estonian
Note
Võttis kasutusele sõna "fotograafia", kasutas seda sõna esmakordselt 25.02.1839 Vossische Zeitungi veergudel, kirjeldades Talboti leiutist; võimalik, et tegeles ka ise fotograafiaga

(Märkuste viide: Liibek 2010, lk 72)
Estonian

Reference
Tõnis Liibek, Fotograafiakultuur Eestis 1839-1895. Doktoritöö. Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, 2010
Estonian

Eestipiltnik
478
-Id
478
-System
Eestipiltnik