9740 LEBESBY (Poståpneri) [no]

9740 LEBESBY (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
29/08/2018 14:41:42
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2b249f3e-79e1-4f8a-b5d7-3418c01f9485 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9740 LEBESBY
Norwegian bokmål

Alternative name
LEBESBY
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
27.02.1824
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9740
Type
Norwegian bokmål

History

LEBESBY er nevnt i Kgl.res. 13.3.1824 ved at det fra 27.2.1824 skulle opprettes en bipostrute fra poståpneriet Guldholmen og til Lebesbye sogn når post var ankommet i hovedpostruten. Det har således vært en postordning i Lebesby allerede da, men offentlig poståpneri ved stedet sees først i portotabell 1842/3. Opprettelsen er ubekreftet.

LEBESBY poståpneri lå i Lebesby prestegjeld, Tanen fogderi, under Vadsø posteksp.

Ved Kgl.res. 4.7.1857 ble det opprettet en postbefordring 1 gang i måneden mellom Lebesby og handelsstedet Hopseidet og Kjøllefjord. Samtidig ble det gitt lønnsøkning til poståpnerne.

Fra 1.1.1900 ble poståpneriet lagt under Hammerfest postkontor. Sirk. 16, 2.4.1900.

Fra 1.10.1943 lagt under Honningsvåg postkontor. Sirk. 24, 20.9.1943.

Grunnet krigshandlingene var poståpneriet evakuert fra ultimo 1944, men kom igjen i virksomhet fra 1.9.1945. Sirk. 29, 3.11.1945.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret LEBESBY nytt postnr 9740.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 173 og fikk tilsendt datostempel den 7.2.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9780 / 9740)
Poståpnere/styrere:
Den først noterte poståpner er Henning Brix (Brox?), men tid for tilsettelsen er ikke funnet.
Lensm. Zackarias Øvre 16.7.1858.
Lensm. J. Isachsen kst. i 1868.
Lensm. J. Haakun (?) ble kst. i 1868.
Lensm. Aspedahl kst. i 1883.
Lensm. Lars Benjaminsen Pedersen 1.5.1885 (f. 1846).
Enkefru Anna Pedersen 28.1.1903.
Sigurd Pedersen kst. i 1905/06.
Handelsm. og ds.eksp. Harald Foss Pedersen 1.9.1918 (f. 1875).
Ds.eksp. Bernt Bøgeberg 1.10.1944 (f. 1911).
Tor Bøgeberg trolig vikar fra 1.7.1978, fast 1.7.1980.
Poststyrer Aud Oddrun Johnsen vikar fra1.10.1982 (f. 1944).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1857 8 spd., i 1874 20 spd., i 1891 kr 120,-, i 1903 kr 200,-, i 1911 kr 300,-, i 1912 kr 350,-, i 1914 kr 400,- og i 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 27.02.1824 ?

-Type of activity
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
27.02.1824 ?
--Earliest time
27.02.1824
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166444014

-Id
021166444014
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål