Hertzberg, John (1871 - 1935) [sv]

Hertzberg, John (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
31/03/2021 11:16:25
25/09/2021 03:42:45
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2acd3ac3-0119-4951-b7cc-d2e07c70985e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hertzberg, John
Swedish

First name
John
Swedish

Last name
Hertzberg
Swedish

Alternative name
Hertzberg, Johan Konrad
Swedish

Birth
22/12/1871 , , Norrköpings kommun, Östergötlands län [sv]

-Time
22/12/1871
-Place reference
, , Norrköpings kommun, Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Norrköpings kommun, Östergötlands län
Swedish
Death
15/05/1935

-Time
15/05/1935
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Johan Hertzberg blev utnämnd till docent vid Tekniska Högskolan i Stockholm. Han fick sina första kunskaper i fotografi hos fotograf Alfr. J:son Dahlöf i Stockholm. Hertzberg började som elev hos honom år 1890 och arbetade där till år 1896. Då han åkte till Wien, där han studerade ett år vid k. k. Lehrund Versuchsanstalt für Photographie und Reproduktionsvergahren och lärarna var Eder, Lainer och Valenta. Han åkte tillbaka till Sverige för en kort tid för att sedan besöka Paris, där han stannade i fyra månader, halva tiden som biträde hos den svenske fotografen Otto Wegener och under år 1899 var han föreståndare för Nyblins ateljéer i Bergen.

År 1899 bosatte Hertzberg sig i Stockholm, och övertog Nils Björsells gamla ateljé. Han var verksam fotograf till 1919 då han sålde ateljén. Innehavare till Firma John Hertzberg. (1899- 1911) Regeringsgatan 18, (6) som etablerades år 1899 Hamngatan 5 a. Hertzberg var Kunglig Hovfotograf. Han började även som extraelev i kemi vid Tekniska Högskolan, och efter en treårig kurs studerade han vidare under en termin hos Professor Adolf Miethe och Liebermann i Berlin. Docent Hertzberg började år 1907 hålla kurser i fotografi vid Tekniska Högskolan. År 1915 blev han fast anställd som speciallärare och år 1921 utnämndes han till docent. Han efterträdde Bäckström där.

Sitt största intresse ägnade han åt färgfotografier med vilka olika förfaranden han var fullt förtrogen. Han är mest känd för att vara den som framkallade negativen från Andréexpeditionen. Dessa hade legat nedfrusna i snön i över 30 år innan Hertzberg tog sig an dem år 1930.

Hertzberg var under åren 1902-1907 sekreterare i Svenska Fotografernas Förbund och sedan under flera år dess vice ordförande. Under åren 1911-1916 var han redaktör för dess tidskrift och år 1927 blev han Förbundets hedersledamot. Hertzberg var även ordförande i Fotografiska Föreningen och huvudredaktör för dess tidskrift, Nordisk Tidskrift för Fotografi.

De sista femton åren var han ordförande i Fotografiska Föreningen och var den ende innehavaren av föreningens guldmedalj. År 1931 utnämndes han till riddare av Vasaorden och 1932 blev han promoverad till filosofie hedersdoktor i Uppsala. Hertzberg var docent vid Tekniska Högskolan och deltog i utställningskommittén för Internationell Fotografiutställning i Skånska gruvan på Skansen, 1930.

Docent vid Tekniska Högskolan, deltog i utställningskommittén för Internationell Fotografiutställning i Skånska gruvan på Skansen, 1930.

Rotemansregistret:
Rote 4: Pappa: HERTZBERG JOHAN KRISTIAN STENTRYCKARE, 1846-04-01, S-T JOH-S
Mamma: HERTZBERG LOVISA MATHILDA H, 1843-06-12, Ö.VINGÅKER

Swedish

Occupation
Photographer , , Stockholms län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Stockholms län [sv]
--Place (text)
Stockholms län
Swedish
Photographer , , Regeringsgatan 18 (f.d. Nils Björsell), Stockholms stad [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Regeringsgatan 18 (f.d. Nils Björsell), Stockholms stad [sv]
--Place (text)
Regeringsgatan 18 (f.d. Nils Björsell), Stockholms stad
Swedish
Photographer , , Hamngatan 5 A, Stockholms stad [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Hamngatan 5 A, Stockholms stad [sv]
--Place (text)
Hamngatan 5 A, Stockholms stad
Swedish
Residence
, , Malmskillnadsgatan 48 A/Jakobsbergsgatan 34, Stockholms stad [sv] 1903 1911

-Place reference
, , Malmskillnadsgatan 48 A/Jakobsbergsgatan 34, Stockholms stad [sv]

--Place (text)
Malmskillnadsgatan 48 A/Jakobsbergsgatan 34, Stockholms stad
Swedish
-Timespan
1903 1911
--Earliest time
1903
--Latest time
1911
Reference
Nationalencyklopedin (Huvudkälla)
Swedish

Se: Utställningskatalog "Tusen och en bild", Moderna Museet, 1978.

Se även: "När världen fick färg", Fotosekretariatet 1995. Sidan 26.

Se även "Den svenska fotografins historia".

Svensk Fotografisk Tidskrift, nr. 131 november 1921, nr. 132 december 1921 och nr. 248 augusti 1931
Swedish

NFR
5339

-Id
5339
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035592593

-Id
021035592593
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
F50C7347-39DD-43B9-8ACF-CEC330A5B16C

-Id
F50C7347-39DD-43B9-8ACF-CEC330A5B16C
-System
Nasjonalmuseet ID
Editorial note
Fotografen finns representerad i Kungl. bibliotekets porträttfotografregister.Enligt Bernhard Johanssons register: I Porträttfynd finns fotografier från Stockholm från perioden 1898-1918 identifierade.
Swedish

Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish