Kristian I, kung av Danmark, Norge och Sverige (1426 - 1481) [sv]

Kristian I, kung av Danmark, Norge och Sverige (swedish)

Royalties, mostly Nordic (Nordiska museet)

Description
Kung av Danmark, regent 1448-1481. Även Kung av Norge 1450-1481, Kung av Sverige 1457-1464 [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
27/09/2016 14:13:22
27/05/2023 04:03:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2a66f9c2-ccba-4f93-9d48-a28ecd80995e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Kristian I, kung av Danmark, Norge och Sverige
Swedish

First name
Christian
Swedish

Alternative name
Christian I av Danmark
Swedish

Christiern I av Danmark
Swedish

Kristian I av Oldenburg
Swedish

Kristiern I av Danmark
Swedish

Title
Kung av Danmark

-Title
Kung av Danmark
Swedish
Kung av Norge

-Title
Kung av Norge
Swedish
Kung av Sverige

-Title
Kung av Sverige
Swedish
Description
Kung av Danmark, regent 1448-1481. Även Kung av Norge 1450-1481, Kung av Sverige 1457-1464
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1426
www.ne.se 2008-04-23

-Time
1426
-Source
www.ne.se 2008-04-23
Swedish
Death
1481
www.ne.se 2008-04-23

-Time
1481
-Source
www.ne.se 2008-04-23
Swedish
Life role
King 1448 1481

-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

-Timespan
1448 1481
--Earliest time
1448
--Latest time
1481
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Kristian I (da. Christian I eller Christiern I), f. 1426, d. 21 maj 1481, kung av Danmark från 1448, av Norge från 1450 och av Sverige 1457-64, son till Didrik den lycklige av Oldenburg. K. uppfostrades som tilltänkt efterträdare hos morbrodern Adolf, hertig av Slesvig och greve av Holstein. När denne efter Kristofer av Bayerns död 1448 avböjde att bli dansk kung gick budet i stället till K., som samma år mottog kungahyllning och 1449 för att legitimera sin krona gifte sig med Kristofers änka, Dorotea av Brandenburg. Första årtiondet av K:s regering upptogs av unionsstrider, i vilka Sveriges kung Karl Knutsson (Bonde) var huvudmotståndaren. Sedan K. 1450 hade erkänts som Norges kung började kampen om Sverige. Den pågick med avbrott till 1457, då Karl fördrevs och K. valdes till kung. K. sökte enligt dåtida sed stärka sin makt i unionsrikena genom att låta hylla sonen Hans som tronföljare och på olika sätt kringskära rådsaristokratins inflytande; han skärpte bl.a. sin kontroll av finansförvaltningen. Följden blev ett svenskt stormannauppror 1464, och Karl återinsattes. När denne dog 1470 sökte K. återta Sverige men besegrades av Sten Sture d.ä. i slaget på Brunkeberg 1471. Efter hertig Adolfs död hade K. 1460 valts till dennes efterträdare av adeln i Slesvig och Holstein mot löftet att furstendömena skulle förbli "evigt odelade samman". Emellertid hade han i samband med deras förvärv måst skuldsätta sig hårt, vilket fortsättningsvis i hög grad hämmade hans politiska rörelsefrihet gentemot borgenärerna, särskilt hanseaterna. Vid ett besök i Rom 1474 utverkade K. påvens tillstånd att grunda Köpenhamns universitet

Swedish

Reference
www.ne.se 2008-04-23
Swedish

Nordiska museet, Primus
119585

-Id
119585
-System
Nordiska museet, Primus
DigitaltMuseum
021036633996
-Id
021036633996
-System
DigitaltMuseum