Molander, Anton (1829 - 1908) [sv]

Molander, Anton (swedish)

Konstnärslistan (Nationalmuseum) [sv]

Life role
Dataset owner
Nationalmuseum (Museum) [sv] owns the information on this page
Contact information
museumplus@nationalmuseum.se [sv]
dataskyddsombud@nationalmuseum.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
18/04/2018 11:44:09
24/10/2020 05:03:08
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/2a62487c-29e0-4d89-93a2-0281a17f897d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Molander, Anton
Swedish

First name
Anton
Swedish

Last name
Molander
Swedish

Birth
27/03/1829 Visby (Socken) [sv]

-Time
27/03/1829
-Place reference
--Place
Swedish
Death
Begravd 30/1 1908 på Galärkyrkogården i Stockholm Hjärnblödning

-Time
27/01/1908
-Place reference
--Place
-Description
Begravd 30/1 1908 på Galärkyrkogården i Stockholm
Swedish

-Reason of death
Hjärnblödning
Swedish
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk

-Place reference
-Life role
Swedish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Kadett i svenska flottan 1846, sjöexamen 9/5 1848, Dansk-tyska kriget 1848-50, kadett på danska krigsångfartyget "Carolina Amalia" 1848, danska krigsångfartyget "Waldemar" 8/6 - 18/10 1848, sjöofficersexamen i Karlskrona 12/4 1851, sekundlöjtnant vid flottan 12/4 1853, premiärlöjtnant vid flottan 26/2 1861, batteriofficer på S:t Barthelemy 28/8 1865 (skall det inte vara 28/3 1868? Flottans arkiv) - 14/3 1871, kapten vid skärgårdsartilleriet 1/10 1866, överflyttad till permanenta reservstaten 20/4 1883, kommendörkapten 2:a graden vis reservstaten 1884, avsked 1884.
Riddare av Kejs. Ryska St. Stanislaiorden 3:e klass, dansk medalj för kriget åren 1848-50, riddare av Kunl. Svärdsorden.

Anton gifte sig den 1/8 1875 med Susanna Lovisa Hamnstedt f. 28/12 1832 i Stockholm, d. 9/11 1915 i Skeppsholmens församling (Hedvig Eleonora) av arterisclerosis (åderförkalkning). Anton och frun flyttade den 28/11 1882 till Tullgarn, Hölö från Skeppsholmen. De flyttade sedan tillbaka till Skeppsholmen.

Son till "auditören vid Nationalbeväringen och Rådhus Actuarien" (sed. borgmästaren) Georg Anton Molander f. 10/8 1800 i Visby d. 17/4 1927 i Visby. Gift den 4/10 1825 med Maria Sofia Beckman f. 18/12 1802 i Visby.
Antons syskon: Maria Antonetta f. 21/11 1826 i Visby. Johanna Emilia f. 9/6 1830 i Visby f. g. Nylander. Hedvig Sofia f. 22/3 1830? i Visby. Catharina Amalia f. 31/5 1833 i Visby. Rosa Helena f. 19/6 1834 i Visby. Laura f. 20/7 1835 i Visby. Johan Edvard Knut f. 29/11 1836 i Visby.
Källa Gotlands försvarshistoria: www.tjelvar.se

Swedish

-Text
Gotlands försvarshistoria, Anton Molander
Swedish