Jernbanedata [no]

Første del av Jernbanedata omfatter norske jernbanestrekninger. Hovedkilden for materialet er boka "Banedata 2013", som er fjerde utgave av en oppslagbok om norske jernbaner.

Jernbanestrekninger omfatter samtlige norske jernbaner med vanlig person- og/eller godstrafikk. I tillegg er enkelte andre baner tatt med.

En del banestrekninger har gjennom tidene endret navn. Slike strekninger er registrert med det nyeste navnet. Eldre navn er lagt inn som alternative navn. Det samme forhold gjelder stasjonsnavn/stedsnavn, hvor f.eks. Oslo er benyttet i stedet for Christiania/Kristiania også ved omtale av hendelser før navnet Oslo ble tatt i bruk i 1925.

Norsk Jernbanemuseum tar forbehold om feil og mangler.

Kontaktperson: Thor Bjerke, thor.bjerke@jbv.no[no]